Eurogrit gaat starten met het ophalen van ongebruikt Eurogrit aluminium silicaat (smeltslak) straalgrit in Nederland. Hieronder in de bijlage van deze pagina treft u daarover praktische informatie aan. Indien u het op prijs stelt dat Eurogrit het ongebruikte straalgrit bij u laat ophalen, verzoeken wij u vriendelijk om ervoor te zorgen dat het bijgevoegde retourformulier (volledig ingevuld) uiterlijk op 30 november 2017 bij Eurogrit in bezit is. Stuur het naar één van de adressen die op het retourformulier is vermeld (bij voorkeur per e-mail). Mogelijk hebt u al eerder aan Eurogrit gemeld dat u ongebruikt grit wilt laten ophalen en hoeveel u hebt staan. Ook in dat geval vraagt Eurogrit u om het retourformulier in te vullen, zodat zij er zeker van zijn dat zij beschikken over de actuele en complete gegevens.

Eurogrit heeft het onverplicht op zich genomen om ook bij indirecte afnemers (d.w.z. klanten van onze eigen klanten) ongebruikt verontreinigd straalgrit op te halen. Sommige indirecte afnemers hebben rechtstreeks berichten aan Eurogrit gezonden over het verontreinigde straalgrit. Zij ontvangen mogelijk de berichten meerdere keren (rechtstreeks van ons en van hun eigen verkoper). De brief en bijlagen zullen ook worden geplaatst op de website www.eurogrit.com.