Innovaties en toegevoegde waarde van oppervlaktebehandeling centraal

Week van de Oppervlaktetechnologie is hét event op het gebied van oppervlaktetechnologie in de Benelux. Centraal in deze week staan de Vakbeurs Surface en het Oppervlaktetechnologiecongres, die van 4 tot en met 6 oktober 2016 in de Brabanthallen in Den Bosch plaatsvinden. Op 7 en 8 oktober 2016 zullen open dagen bij diverse bedrijven in de oppervlaktebehandelende industrie plaatsvinden.

Oppervlaktebehandeling is van essentieel belang voor menig product. Het doel van de week is om iedereen die iets met oppervlaktetechnieken heeft te informeren over heden en toekomst van de oppervlaktetechnologie in Nederland. Hierbij is er zowel aandacht voor de technologie, de mens als initiator, innovator en gebruiker, alsook de invloed van wet- en regelgeving op de ontwikkeling van de technologie.

De Week van de Oppervlaktetechnologie richt zich o.a. op constructeurs, industrieel ontwerpers, architecten, technisch managers, inkopers, studenten van relevante opleidingen, vakmensen die regelmatig oppervlaktetechnieken toepassen zoals in de automotive, bouw, infra, machinebouw en vliegtuigindustrie en uiteraard de oppervlaktebehandelende sector zelf.

Uiteenlopende activiteiten
De Vakbeurs Surface vindt dit jaar plaats in de Brabanthal van de Brabanthallen in Den Bosch. Deze 9.000 m2 evenementsvloer is één van de pijlers van de Week van de Oppervlaktetechnologie. Op de beurs is er speciale aandacht voor innovatie (waaronder de ION Borghardt Award), zijn er exposities ingericht zoals Surface Solutions, Materia, “Trots op” en Future Skins en worden er diverse workshops gegeven. In het Surface Lab kan men kwaliteit ervaren en zelf testen doen. Er zijn diverse themapleinen zoals het opleidingsplein, het kleurenplein en het reinigingsplein. Uiteraard is er ook veel gelegenheid voor ontmoeten, netwerken en informeren.

In de naastgelegen 3 zalen (Paradezaal, Carrouselbar en Boschzaal) vindt een congresprogramma (>75 lezingen, spreekuren, infosessies en masterclasses) plaats waarbij contactmomenten worden gerealiseerd tussen bedrijven uit de oppervlaktebehandelende industrie, gebruikers en toepassers van producten die voorzien zijn van een oppervlaktebehandeling, studenten, bevoegd gezag en kennisinstituten. Een groot aantal voordrachten en discussiemogelijkheden geven een overzicht van de huidige stand van de technologie en geven inzicht in de ontwikkelingen op het gebied van techniek en wet- en regelgeving, die de toekomst van de branche in hoge mate zullen bepalen. Er zal veel aandacht zijn voor maatschappelijke thema’s zoals energiebesparing, duurzaamheids- en kwaliteitsissues, ketenoptimalisatie, robotisering, maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), veiligheid en recycling/hergebruik van materialen. Alvast een greep uit de onderwerpen, die uiteraard allemaal een relatie hebben met oppervlakte technieken:

 • RVS gebruik in de machinebouw voor de voedingsmiddelenindustrie
 • Algemene machinebouw
 • Architectuur, ontwikkelingen in de bouw, beleving van kleuren en kleurgebruik
 • Gevelelementen en kwaliteitsborging van gevelelementen
 • Technologieën voor de automotive en carrosseriebouw
 • Hechting van oppervlaktebehandelingen, coatings en lijmen
 • Behandelen en coaten van niet-metalen ondergronden zoals glas, MDF, hout en composiet/kunststof
 • Smart coatings
 • Additive Manufacturing (3D Metal Printing) en elevated printing (relief printing)
 • Alternatieve voorbehandelings- en reinigingsmethoden
 • De huidige status van hardchroom, haar alternatieven en de (verwachte) toekomst van hardchroom
 • Robotisering en automatisering van productieprocessen, cleanroom leveringen en laboratoriumtechnieken
 • EN1090, arbo, milieu, wet- & regelgeving, inspectie, brandpreventie, normontwikkeling en energie(besparing)
 • Masterclass Corrosiebescherming en een studententrack
 • Opleidingen en cursussen

In totaal hebben reeds 12 brancheverenigingen, diverse kennisinstituten, hogescholen/universiteiten en innovatieve bedrijven uit Nederland en België, alsmede vertegenwoordigers van het bevoegd gezag zoals Inspectie SZW, RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland), RIVM (Rijksdienst voor Volksgezondheid en Milieu), PV (Permanente Vertegenwoordiging) van Nederland in Brussel, Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van Infra & Milieu, NEN en enkele kwaliteitsorganisaties hun bijdrage toegezegd. Diverse onderzoeksprojecten van studenten worden toegelicht.

ION Borghardt Award
De ION Borghardt Award (innovatieprijs) wordt tijdens de opening van de Week van de Oppervlaktetechnologie uitgereikt door drs. Jeroen Heijs, Member of the Management Team Directoraat Generaal Bedrijfsleven en Innovatie, Directie Topsectoren en Industriebeleid van het Ministerie van Economische Zaken. De jury zal, onder leiding van dr. ir. Arjan Mol van TU Delft, bepalen wie voor deze editie het meest innovatieve idee heeft ingediend. De award zal worden gemaakt door beeldend kunstenaar Marcel Bastiaans. De 10 beste inzendingen worden genomineerd en zullen op de Surface tentoongesteld worden. De 3 beste inzendingen ontvangen een plaquette. Voor de beste studenteninzending is een geldprijs van € 500,- beschikbaar gesteld.

Bevoegd Gezag
Het bevoegd gezag van Europa en Nederland maakt wetten en ziet toe dat deze wetten ook uitgevoerd worden. Over het algemeen komen de mensen die hierbij betrokken zijn niet uit de branche. Om tot goede en uitvoerbare wetten te komen is het derhalve noodzakelijk om deze mensen te informeren en daar waar nodig te corrigeren. Hierbij komt dat de branche, door haar technische oriëntatie, vaak niet goed laat zien hoe innovatief de branche is. De Week van de Oppervlaktetechnologie is daarom ook nadrukkelijk bedoelt om het bevoegd gezag te laten zien hoe de branche bezig is om invulling te geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Op dinsdag 4 oktober zullen we na de openingsceremonie een rondgang maken met een aantal vertegenwoordigers van het bevoegd gezag om een aantal bedrijven te bezoeken. Tevens is er een (besloten) bijeenkomst waarbij enkele ondernemers in gesprek gaan met de vertegenwoordigers van het bevoegd gezag. Gedurende de Week van de Oppervlaktetechnologie zijn er meerdere contactmomenten (spreekuren) ingericht om ook zelf met het bevoegd gezag in gesprek te gaan.

Jubilea
Tijdens de businessavond op woensdag 5 oktober 2016 zal worden stilgestaan bij het 60-jarig bestaan van dé branchevereniging voor de oppervlaktebehandelende industrie en het 60-jarig bestaan van het Vakblad Oppervlaktetechnieken. Ook zullen we stilstaan bij 30 jaar Qualicoat en 10 jaar Qualisteelcoat.

Open dagen
Op vrijdag 7 en zaterdag 8 oktober zullen een aantal bedrijven een open dag organiseren. Iedereen kan dan met eigen ogen zien wat er allemaal gebeurd in de branche. Bedrijven die hieraan mee willen doen kunnen zich uiteraard nu al melden.

Meer informatie?
In de komende maanden zal het programma van de Week van de Oppervlaktetechnologie verder ingevuld worden, dus hou voor de laatste informatie de website www.vereniging-ion.nl in de gaten.