Op 18 februari 2019, en in de OT editie 2, heeft Vereniging ION het besluit van de REACH-committee over de autorisatie van Chroomtrioxide (Chroom(VI)) gepubliceerd. Daar zijn inmiddels diverse vragen over binnengekomen, vooral over het 'wat nu'.

Op 19 maart 2019 ontvingen we het bericht dat het Europees Parlement een motie in stemming zou brengen die een heroverweging van het besluit noodzakelijk maakt. Op 27 maart 2019 is deze motie aangenomen met een kleine meerderheid van stemmen aangenomen, en daarmee moet de Commissie het besluit opnieuw op de agenda zetten. Dat is voorzien op 11/12 april 2019. Overigens is de motie van het EP adviserend. De Commissie kan de vraag/wens naast zich neerleggen. 

Wat ook nog invloed kan hebben; het Europese Hof heeft de goedkeuring van de autorisatie van loodchromaat terugverwezen naar de Commissie omdat de sociaal economische analyse, en dan met name de analyse van mogelijke vervangers, onvoldoende zou zijn. Ofschoon voor dit dossier een reparatie snel mogelijk is, is onduidelijk of de argumentatie ook doorgetrokken kan / moet worden naar chroomtrioxide. Om de implicaties te bediscussiĆ«ren, heeft de Commissie er in elk geval een uur voor uitgetrokken op 11/12 april.

Om vragen te beantwoorden en meer informatie te geven over de procedure organiseert Vereniging ION op 24 april vanaf 14.00 uur een extra voorlichtingsmiddag in Nieuwegein.

Als er niets verandert door de april vergadering, wordt in de maand april het officiƫle besluit gepubliceerd, en via uw toeleverancier moet u in kennis worden gesteld. Dat betekent zo goed als zeker een vertraging, en mogelijk een aanvulling op de autorisatie.

Totdat helder is wat er gaat gebeuren, hanteren we vooralsnog het gepubliceerde tijdpad.

Conform de procedure moet u voor 1 juli uw gebruik aanmelden bij ECHA. Dan kan via de link: https://echa.europa.eu/nl/support/dossier-submission-tools/reach-it/downstream-user-authorised-useOp deze website vindt u ook een link naar een instructiefilmpje.

Als u gebruik wil maken van de best practises van het CTACSub consortium, dan kunt u deze sheets bereiken via de link: http://www.jonesdayreach.com/SitePages/Home.aspx. U moet dan naar beneden scrollen naar punt III.

Mocht u toch nog vragen hebben, kom dan naar de extra voorlichtings-/overlegmiddag op 24 april 2019 om 14.00 uur in Nieuwegein. Deze voorlichtingsmiddag zal een hele korte uiteenzetting van de procedure zijn, en vervolgens meer de opzet van een spreekuur hebben. Daarbij zullen we uiteraard ook stil staan bij de metingen die de branche moet doen om de autorisatie te valideren.

Zie voor meer informatie over het besluit het oorspronkelijke bericht: https://vereniging-ion.nl/reach-comite-neemt-besluit-over-autorisatie-chroomvi-betekent-oppervlaktebehandelende-bedrijven