Na 9 jaar zal Gerlof Koster van Rotocoat, tijdens de Algemene Ledenvergadering d.d. 7 juni 2023, plaatsmaken in het bestuur van Vereniging ION voor zijn opvolger. Gerlof behartigt de belangen, samen met Heinrich Guth van Heras, van de bedrijven uit de Sector Applicateurs Organische Deklagen (poedercoat- en natlakbedrijven). Wij danken Gerlof voor zijn inzet en betrokkenheid voor en in de vereniging. 

Ben jij betrokken en ambitieus, en wil je jouw expertise gebruiken voor het behartigen van de belangen van de bedrijven in de oppervlaktebehandelende industrie? Neem dan snel contact met ons op!


Vacature Bestuurslid Sector Applicateurs Organische Deklagen
Wat houdt de functie in?
Als bestuurslid van Sector Applicateurs Organische Deklagen vertegenwoordig je, samen met Heinrich Guth, de poeder- en natlakbedrijven binnen het bestuur van de vereniging. Je denkt en praat mee over de ontwikkeling van de branche en daarmee de vereniging. Samen met de andere bestuursleden denk je mee op beleidsniveau, bepaal je mede de strategie en zie je gezamenlijk toe op het behalen van de (jaarlijkse) doelstellingen van de vereniging. Daarnaast signaleer je ontwikkelingen in de branche en breng je deze onder de aandacht bij de medebestuursleden. 

Wat heb je daarvoor nodig?
Om de bestuursfunctie in te vullen dien je werkzaam te zijn bij een poedercoat- of natlakbedrijf in een functie met eindverantwoording voor wat betreft de bedrijfsvoering. Je bent ondernemend en communicatief vaardig. Bestuurlijke ervaring op verenigingsniveau is wenselijk. 

Hoeveel tijd kost het je?
Het bestuur van Vereniging ION vergadert 6 keer per jaar. De vergaderingen vinden op ons kantoor in Nieuwegein plaats, maar worden soms ook digitaal gehouden. Een vergadering duurt ongeveer 2 uur, en er wordt verwacht dat de bestuursleden zich actief voorbereiden op de vergadering.
Daarnaast is er 1 keer per jaar een Algemene Ledenvergadering, waarbij het bestuur aanwezig dient te zijn. Tijdens de diverse bijeenkomsten en events, die (mede)georganiseerd worden door Vereniging ION, is het wenselijk dat bestuursleden hierbij aanwezig zijn. 

Geïnteresseerd of vragen?
Ben je enthousiast en wil je graag een bijdrage leveren? Of heb je eventueel nog vragen? Neem dan even contact op met onze voorzitter, Marijke de Vries (voorzitter@vereniging-ion.nl of 06 53 69 29 75).