De vakgroep anodiseren is gestart. Met een groep van applicateurs en toeleveranciers is een wensenlijst opgesteld met zaken die we graag op korte termijn geregeld willen zien door de vakgroep. Uit deze lijst zijn een aantal speerpunten bepaald. Wij zullen ons vooral focussen op deze speerpunten omdat versnippering van aandacht meestal niet tot succes leidt. Het punt dat we in december (d.d. 11-12-2014), op willen pakken zijn de datasheets voor de bewerkingen. Uit de praktijk kwam de melding dat we nu vaak niet precies weten wat een bewerking precies moet zijn in een getal, en wat de betekenis van de bewerking voor de klant is. Een goed voorbeeld hiervan is de term “hard anodiseren”. Daar zijn diverse definities en waarden van in omloop. Om aan deze onduidelijkheid een einde te maken willen we als branche hier eenheid in brengen in de vorm van algemeen geaccepteerde datasheets. Vereniging ION zal in december een format presenteren waarvan het de bedoeling is dat die gaat leiden tot een door de branche geaccepteerde uniforme uitvoering. Voor deze exercitie zijn we op zoek naar de nu gebruikte datasheets. Als u als anodiseur dus datasheets in gebruik heeft, dan zouden wij daar graag een exemplaar van ontvangen. Immers hoe meer informatie samengevoegd wordt, hoe beter de kwaliteit van de datasheets wordt.