De Seveso Top Manager speelt een cruciale rol in het bereiken en behouden van een hoog veiligheidsniveau van een BRZO-bedrijf.

In Nederland staan deze bedrijven voortdurend in de aandacht. Zowel interne als externe stakeholders verlangen dat er gewerkt wordt op een hoog veiligheidsniveau.

Er zijn, vooral extern, aanzienlijke veiligheidsrisico’s en het is niet eenvoudig deze te managen tezamen met de andere belangen van het bedrijf. De Seveso Top Manager is hiervoor de eindverantwoordelijke binnen het bedrijf en wordt hier zowel juridisch als persoonlijk op aangesproken.

Met de opleiding Seveso Top Manager wordt de Seveso Top Manager voorbereid om zich te ontwikkelen tot een competente Seveso Top Manager met een goed moreel kompas die de aanzienlijke (externe) veiligheidsrisico’s zodanig kan managen dat de veiligheid van medewerkers, contractors en omwonenden steeds geborgd is.

De opleiding Seveso Top Manager is ontwikkeld op initiatief van de Regionale Veiligheidsnetwerken in Nederland en wordt door de Stichting Veiligheid Voorop aangeboden. Seveso Top Managers uit de chemiesector hebben actief meegewerkt aan de ontwikkeling van het Curriculum.

Meer informatie over deze opleiding: https://veiligheidvoorop.nu/tools-en-publicaties/stl