Binnen het domein van Veiligheid Voorop wordt veel aandacht besteed aan veiligheid. De Self Assessment Questionnaire (SAQ) bestaat al sinds 2015 en is speciaal bedoeld voor BRZO-bedrijven. De "lesson learned" zijn echter veel breder nuttig en toepasbaar. Vandaar dat Veiligheid Voorop is opengesteld voor "bijna" BRZO-bedrijven, ARIE-bedrijven en MKB-bedrijven die een relatie hebben met chemie.

Vanwege deze uitbreiding van de scoop is Vereniging ION in 2017 ook formeel tot Veiligheid Voorop toegetreden.

Binnen onze branche zijn ook BRZO-bedrijven. Echter, het merendeel is dat niet en vandaar dat er een aantal tools niet of maar beperkt bruikbaar waren. Om de status in niet BRZO-bedrijven te bepalen is er nu de SAQ Light. Een tool die als doel heeft om in relatief korte tijd en aan de hand van een beperkt aantal vragen een redelijk beeld te geven van het veiligheidsniveau en de beheersmaatregelen in het bedrijf.

Om u op weg te helpen zal er op 22 maart (13.00 - 14.00 uur) een webinar worden georganiseerd. Meer informatie is te vinden op de website van Veiligheid Voorop. De webpagina met uitleg en een video: https://www.veiligheidvoorop.nu/tools-en-publicaties/saq