Veel van de wet- en regelgeving, die invloed hebben op de dagelijkse bezigheden van de bedrijven in de oppervlaktebehandelende branche, worden ontwikkeld op Europees niveau. Met name de regelgeving die gerelateerd is aan REACH vindt daar zijn oorsprong en wordt direct geïmplementeerd in de 27 EU-lidstaten. Maar ook nationale wetgeving, zoals arbeidsveiligheid vindt voor een belangrijk deel zijn oorsprong in Brussel. Daar wordt de richting bepaald, waarna de lidstaten volgens deze gidsen de nationale wetgeving inrichten.

Om ook het ION-geluid te laten horen en informatie voor de Vereniging ION achterban te verkrijgen, heeft Vereniging ION onder andere zitting in de Orgalime Task Force Substances en CETS. Een goede (gezamenlijke) aanwezigheid in Brussel is van groot belang, aangezien er in de Europese Commissie alleen al 14 directoraten-generaals zijn om zaken mee te doen. Er zijn momenteel 50.000 ambtenaren werkzaam  bij de EU, waarvan een belangrijk deel in Brussel. Behalve Brussel is voor Vereniging ION ook de ECHA (European Chemical Agency) in Helsinki een belangrijk instituut.

CETS bestaat sinds 1981 en staat voor European Committee for Surface Technology aisbl. De registratie in het EU Transparency Register is  5774391386-55 (First registered: 10 Sep 2008). De website is http://www.cets-surface.eu. De belangrijkste onderwerpen bij CETS zijn REACH, BRZO (Sevezo), BREF’s, Industrial Emissions Directive en de rechtszekerheid van MKB’s in de oppervlaktebehandelende branche.

Orgalime is de Europese federatie die de belangen behartigt op het niveau van de Europese instellingen van de Europese mechanische, elektrische, elektronische en metaalwarenindustrie als geheel. De website is http://www.orgalime.org. Orgalime is geregistreerd in het EU Transparancy Register onder ID-nummer 20210641335-88. Vanwege het feit dat SVHC- en CMR-stoffen voor de leden van Vereniging ION belangrijk zijn voor de continuïteit van hun onderneming heeft Vereniging ION al sinds 2014 een vaste zetel in deze Task Force. Deze zetel wordt ingevuld in nauwe samenwerking met de Koninklijke Metaalunie.

Op 1 maart 2018 was er weer een vergadering van de Task Force Substances van Orgalime. De notulen van deze vergadering zijn Engelstalig en zeer uitgebreid. Vandaar dat Vereniging ION steeds een (sfeer)verslag in de Nederlandse taal in het ledengedeelte zet om de achterban te informeren.

Lidbedrijven die belangstelling hebben voor de complete tekst van de (Engelstalige) notulen, kunnen zich wenden tot het secretariaat.