Jacques Schreuder gaat op 1 september 2021 met pensioen. Er komt geen formele afscheidsreceptie. Hij zal echter tijdens de Materials-Eurofinish-Surface (15+16 september) aanwezig zijn zodat iedereen die dat wil herinneringen kan ophalen, tips en wensen voor zijn opvolgster kan geven en/of afscheid kan nemen. 

Vrijwel vanaf het begin van de oprichting van Vereniging ION in 2014 is Jacques Schreuder de gelederen komen versterken als branchemanager sector organische deklagen en opleidingscoördinator. Bij het vormgeven van de vereniging heeft hij een belangrijke rol vervult die onder andere heeft geresulteerd in een volledig nieuwe aanpak voor de opleidingen. Een greep uit de veranderingen:

  • Er wordt gewerkt met multifunctionele werkgroepen. Per vakgroep (technologie) is er een werkgroep die een curriculum volgens het NLQF opstelt. Voor de opleiding wordt gekeken welke kenniselementen er nodig zijn om een taak in een bedrijf goed uit te voeren. Daarna zorgt de werkgroep voor een (onafhankelijke) inhoud van de opleiding. 
  • Er is een strakke(re) regie op de lay-out van het opleidingsmateriaal.
  • Vereniging ION heeft een ISO9001-2015 certificering voor de afdeling opleidingen (EDUCAT.ION) behaald.
  • Er is gezorgd voor een betere toerusting van de docenten.
  • Er kunnen en worden praktijklessen georganiseerd.
  • Er is voorzien in een onafhankelijke examinering.
  • Er is een BBL traject procesoperator specialisatie poedercoaten beschikbaar. Bedoeling is dit uit te breiden naar andere vakgroepen.
  • Er zijn diverse nieuwe opleidingen toegevoegd aan het pakket, waarbij zeker de opleiding Inhouse Control Medewerker vermeldenswaardig is. Deze opleiding is binnen Qualicoat, Qualisteelcoat en Qualanod de wereldstandaard geworden.

Wij danken Jacques voor zijn bijdrage aan de vereniging, en zijn blij dat hij in staat is geweest om zijn opvolgster, Milena Lo Bue, goed in te werken als de nieuwe opleidingscoördinator.

Zoals reeds eerder gemeld, voor technische zaken is Ralph Bot de vereniging komen versterken.