Wat is het belang voor Vereniging ION cursisten van onafhankelijk examineren?

Door onafhankelijke examinering wordt er op een objectieve en integere wijze beoordeeld of de cursist de voor een vakgebied de vereiste kennis, vaardigheden en competenties beheerst. Dit is de borging voor objectiviteit, kwaliteit en veiligheid. Onafhankelijke examinering is een extra borging en dat moet ook op het diploma of certificaat tot uiting komen. Onafhankelijke examinering zorgt ervoor dat er geen schijn van belangenverstrengeling is. In de nieuwe ISO 17024, de internationale norm voor persoonscertificering, wordt dit principe onderschreven; de combinatie van de beroepen ‘trainer’ en ‘examinator’ is daarin niet meer mogelijk.

Onafhankelijke examinering is de borging van kwaliteit en veiligheid en bepaalt de echte waarde van het diploma of certificaat. Onafhankelijke examinering is ook een borging voor de objectivering van de waarnemingen met betrekking tot beoordelingen.

Na een aantal gesprekken is CerTech geselecteerd door Vereniging ION om invulling te geven aan de onafhankelijke examinering. CerTech is een onafhankelijke examenorganisatie, verantwoordelijk voor de ontwikkeling, organisatie en het afnemen van examens en toetsen. In opdracht van brancheorganisaties, adviesbureaus en opleidingsinstituten worden jaarlijks ruim 10.000 kandidaten geëxamineerd. Het gaat hierbij met name om examens gericht op techniek, veiligheid, beveiliging en organisatie & communicatie.