Één van de redenen van de oprichting van Vereniging ION was het aanwezig zijn in Brussel om daar actief deel te kunnen nemen in de discussies rond gevaarlijke stoffen (SVHC). 

In het kader van het Europees Transparantie-initiatief vraagt de Commissie organisaties (waaronder ngo's, brancheorganisaties, ondernemingen enz.), die aan openbare raadplegingen willen deelnemen, de Commissie en het publiek informatie te verstrekken over wie en wat zij vertegenwoordigen, en over hun doelstellingen, financieringsbronnen en structuren door zich in te schrijven in het Transparantieregister en de bijbehorende gedragscode te ondertekenen.

Hoewel niet verplicht, is het voor het werk van Vereniging ION wel wenselijk om in het EU Transparantieregister te zijn opgenomen. Uiteraard omdat voor (potentiële) gesprekspartners helder is met welke organisatie zij van doen hebben en waar zij informatie kunnen halen, maar vooral ook doordat er een notificatiesysteem is gekoppeld aan het register. Hierdoor krijgt Vereniging ION automatisch updates van relevante dossiers aangemeld.

Vereniging ION is te vinden onder nummer 277733732300-82. Een directe link is: http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/searchControllerPager.do?declaration=277733732300-82&search=search