Op woensdag 16 september 2020 organiseert Vereniging ION, aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering van Vereniging Qual.ION, een themabijeenkomst 'Afval in de oppervlaktebehandelende industrie'. 

Datum: woensdag 16 september 2020

Tijd: +/- 13.00 - 15.00 uur 

Locatie: Vereniging ION, Nieuwegein of online via Microsoft Team
s

Het programma van de themabijeenkomst zal er ongeveer als volgt uitzien:

  1. Er is nog overleg met Inspectie Leefomgeving & Transport over een bijdrage aangaande het wettelijk kader van “gevaarlijk” afval in Nederland. Hoewel er wel ideeën zijn, is er nog geen toezegging.
  2. KWA Bedrijfsadviseurs zal wat meer vertellen over de ontwikkelingen omtrent de nieuwe Omgevingswet, die in januari 2022 in werking zal gaan en de mogelijke impact die dit heeft voor bedrijven. Daarnaast zal KWA ingaan op de zeer zorgwekkende stoffen: Hoe moet een bedrijf hiermee omgaan, en welke maatregelen er zijn om emissies naar afvalwater en lucht te voorkomen? Ook zal er kort wat verteld worden over de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van afvalwaterbehandeling en luchtbehandeling, en zal er een overzicht gegeven worden van de ontwikkelingen en zuiveringsmethoden rondom PFAS.
  3. Ten aanzien van het mechanisch voorbehandelen is stralen een belangrijke methode. Echter, straalgrit vervuilt, slijt en moet regelmatig vervangen worden. Dan volgt er onvermijdelijk de afvoer van “vervuild” straalgrit. De markt heeft niet stil gezeten in de afgelopen jaren en er zijn twee nieuwe verwerkingsmethodes voor straalgrit in Nederland bijgekomen. Dit betreffen een stoffelijke recycling en een directe nuttige toepassing, beide hoger op de “Ladder van Lansink” dan reinigen-gevolgd-door-nuttige-toepassing (de minimum verwerkingsstandaard van de regeling Niet-reinigbaar straalgrit). BTEQ zal de stand van zaken toelichten.
  4. Tot slot zal Vereniging ION een update geven over de Waste Frame Directive, en de verplichte zaken rond de SCIP (Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)) database, die ingevoerd wordt per 2 januari 2021. De SCIP-database zal vooral voor bedrijven die de producten op de markt brengen met zeer zorgwekkende stoffen een behoorlijke hoeveelheid werk bezorgen. Het zal dus niet heel erg relevant zijn voor de applicateurs, maar geïntegreerde bedrijven en de klanten van de applicateurs zullen er mee te maken krijgen, en daarmee zullen er vragen komen bij de applicateurs.

Wil je de bijeenkomst fysiek of digitaal bijwonen? Meld je dan aan!

Fysiek bijwonen:

Er zijn, vanwege de geldende maatregelen, een beperkt aantal plaatsen beschikbaar om de themabijeenkomst fysiek bij te wonen. Je kunt deelnemen aan de interactie tijdens de presentatie en vragen stellen aan de spreker. 

Digitaal bijwonen:

Je kunt vanaf werk of thuis de bijeenkomst bijwonen via internet of de app van Microsoft Teams. Deelnemen een de interactie of direct vragen stellen tijdens de presentatie is vanwege de vertraging van 40 seconden helaas lastig. Mocht je vragen hebben stel ze dan via het Vraag en Antwoord gedeelte van Microsoft Teams. De vragen die via daar binnenkomen zullen genoteerd worden, en zullen later via de e-mail aan je beantwoord worden. 

Aanmelden:

Aanmelden kan via het digitale aanmeldingsformulier:

https://www.formdesk.com/vom1/Aanmeldingsformulier_Themabijeenkomst_Afval