De meeste ondernemers zien een inspectie door de Inspectie SZW als een examen met de daarbij behorende nervositeit. Toch is het goed dat er inspecties worden gehouden, als deze maar tot doel hebben om “beter en veiliger” te worden, en niet zijn bedoeld om hardwerkende ondernemingen lastig te vallen. Een ondernemer ervaart een inspectie wel vaak als “lastig”.

De wijze waarop een inspectie verloopt, wordt in hoge mate bepaald door het gedrag van de inspecteur (houding, bekendheid met de branche en de mate van expertise). Echter, ook de wijze waarop de ondernemer zijn zaken voor elkaar heeft en de inspecteur te woord staat is belangrijk voor het verloop van de inspectie. Om de ondernemer beter in staat te stellen om een goede gesprekspartner te zijn, heeft Vereniging ION een checklist beschikbaar die de voorbereidingen op een inspectie kan verbeteren om zo de inspectie beter te laten verlopen en korter te laten duren.

De checklist is alleen beschikbaar voor leden van Vereniging ION. Leden kunnen de checklist aanvragen bij Egbert Stremmelaar, stremmelaar@vereniging-ion.nl.