Veiligheid is uitermate belangrijk voor bedrijven in de (chemische) industrie. Een bedrijf wil en moet veiligheid goed op orde hebben. Niet alleen voor haar eigen medewerkers, maar ook voor omwonenden en het milieu. Daarom neemt een bedrijf allerlei veiligheidsmaatregelen en zijn er tal van veiligheidsprocedures.

Werken aan veiligheid is een continu proces van ervaringen opdoen, leren van elkaar en van verbeteringen doorvoeren. Hoe vervelend ook, het kan gebeuren dat er iets fout gaat. Het is belangrijk om daar binnen de sector goed naar te kijken en ervan te leren.

Om de veiligheidsprestaties van de (petro)chemie naar een nog hoger niveau te brengen is in 2011 het actieplan Veiligheid Voorop opgesteld. Het programma richt zich in eerste instantie op bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen, de zogenoemde BRZO-bedrijven. Echter de lessons learned zijn dermate belangrijk dat deze informatie nu ook ontsloten wordt voor niet-chemische bedrijven. Dit zijn bedrijven die uiteraard wel chemicaliën gebruiken, dus ook Vereniging ION lidbedrijven.

Veiligheid Voorop is een initiatief van VNO-NCW, de chemische industrie (VNCI), de petroleumindustrie (VNPI), de tankopslagbedrijven (VOTOB) en de handelaren in chemische producten (VHCP). Inmiddels hebben ook andere organisaties zich aangesloten, zoals de brancheorganisaties van onderhoudsorganisaties (VOMI, NVDO en World Class Maintenance) en van verf- en drukinktbedrijven (VVVF). Veiligheid Voorop wordt ondersteund door NVVK, de beroepsvereniging van veiligheidsdeskundigen. Nu heeft dus ook Vereniging ION zich aangesloten.

Op 18 april 2017 is het convenant namens Veiligheid Voorop ondertekent door Nils Bosma en namens Vereniging ION door de voorzitter, Rik van Thiel. Met de aansluiting bij Veiligheid Voorop verwacht Vereniging ION om ook in de oppervlaktebehandelende industrie het veiligheidsbewustzijn op een hoger plan te brengen. Niet alleen door initiële acties, maar vooral ook door elkaar steeds te blijven aanspreken op veiligheid. Zie voor de ondertekening van het convenant ook de fotocollage op YouTube.

De website van Veiligheid Voorop is: http://www.veiligheidvoorop.nu