Vereniging ION maakt uitzending 'Doe Maar Duurzaam' van RTL7 mede mogelijk.

'Doe Maar Duurzaam' van RTL7 is een mediaplatform middels TV, social media en Youtube om op een positieve en open manier ondernemers te informeren, inspireren en activeren op het gebied van verduurzaming, sustainability en MVO. Dit wordt gedaan door branchespecifieke voorbeelden over hoe het werkt en hoe je commitment, draagvlak en draagkracht ontwikkelt, in beeld te brengen met praktijkvoorbeelden en relevante stakeholders.

De uitzending met Vereniging ION staat geprogrammeerd op zondag 13 november 2016 van 12.30 - 13.00 uur. De herhaling is op zaterdag 19 november 2016 van 13.30 - 14.00 uur. Dit kan uiteraard nog wijzigen dus hou de aankondigingen in de gaten.

De reden dat Vereniging ION dit mediaplatform graag gebruikt komt doordat duurzaam in onze branche meerdere betekenissen heeft, te weten:

  1. Het verduurzamen van alle producten die door de branche behandeld worden. Producten moeten immers zo lang mogelijk meegaan. Dit wordt door Vereniging ION onder andere ondersteunt met branchespecifieke kwaliteitssystemen en vakbekwaamheidsopleidingen.
  2. Een belangrijk issue is de continuïteit en rechtszekerheid van (lid)bedrijven. Hiervoor werken we onder andere met bevoegd gezagen in Brussel en Den Haag en met het normalisatie instituut in Delft.
  3. Er is constant aandacht voor het verduurzamen van de productieprocessen door daar waar mogelijk minder SVHC-stoffen te gebruiken, alternatieve technologieën en business modellen in te zetten, een lagere energieconsumptie bij productie te realiseren, veilige werkomstandigheden te bevorderen en een verantwoorde afvoer en mogelijk hergebruik van restproducten te organiseren. Omdat de ondernemer hier zijn eigen keuzes maakt, vraagt dit om objectieve kennisoverdracht. Dat wordt door Vereniging ION onder andere gedaan door middel van een maandelijks vakblad (Oppervlaktetechnieken), een (technische) helpdesk, een innovatie Award, erkende opleidingen, sociale media en grote en kleine evenementen.

De opnames worden gemaakt tijdens de Week van de Oppervlaktetechnologie in Den Bosch op donderdag 6 oktober. Op deze dag gaat een onderdeel van het programma over energie, duurzaamheid en veiligheid.

Mocht u deel willen nemen aan de uitzending, neem dan even contact op met het secretariaat van Vereniging ION (henraat@vereniging-ion.nl). Wij brengen u dan graag in contact met de productiemaatschappij om de mogelijkheden te bespreken. Bij deelname kunt u denken aan aandacht in een combinatie-item tijdens de Week van de Oppervlaktetechnologie of zelfs een compleet item dat bij u op de stand of op een door u gekozen locatie wordt gemaakt. Deelname is niet geheel kosteloos, maar als u deelneemt laat u uw bedrijf en de branche op een positieve manier zien aan een groot publiek (waaronder uw afzetmarkt en het bevoegd gezag) en beschik u zelf over een rechtenvrij item dat u kunt gebruiken in uw eigen PR. Overigens is de totale uitzending, dus ook het Vereniging ION item, door iedereen vrij te gebruiken.