De afgelopen maanden krijgt Vereniging ION steeds vaker van haar leden te horen dat zij in toenemende mate onder druk komen te staan door de gestegen energietarieven en het oplopende tekort aan grondstoffen die bovendien steeds duurder worden. Veel leden geven aan dat als gevolg van deze situatie de gebruikelijke leveringstijden en het huidige prijsniveau niet langer gewaarborgd kunnen worden. Vereniging ION verwacht op grond van deze ontwikkelingen dat afnemers reeds op korte termijn rekening moeten houden met hogere prijzen en oplopende leveringstijden.

Om aandacht te vragen voor de problematiek heeft Vereniging ION een persbericht uitgegeven. Deze is in de bijlage te vinden en kan uiteraard ook door de leden vrij gebruikt worden.