Door overheidsbeleid worden, om de (oppervlaktebehandelende) industrie veiliger te maken, daar waar mogelijk, gevaarlijke stoffen vervangen door niet-gevaarlijke stoffen. Vereniging ION ondersteunt dat proces uiteraard. De rol van Vereniging ION is vooral het verbinden van producenten, gebruikers, afnemers, kennisinstellingen en bevoegd gezag om te komen tot weloverwogen keuzes en realistische tijdstrajecten. De slogan “vervangen waar het kan en autoriseren waar het moet” is daar een voorbeeld van.

Omdat Chroom(VI) per 21 september 2017 geautoriseerd gaat worden, heeft deze SVHC-stof, en de eventuele vervangers daarvoor, de warme belangstelling van Inspectie SZW. Momenteel wordt er door Inspectie SZW gewerkt aan een aantal tools. Deze tools moeten ondernemers helpen de juiste keuzes te maken. Om deze tools onder de aandacht te brengen worden een aantal instructiefilmpjes gemaakt over het (veilige) gebruik en het vervangen van SVHC-stoffen. Deze filmpjes worden in opdracht van Inspectie SZW gemaakt door Leene Communicatie.

Een filmpje met het onderwerp Chroom(VI) is dan ook voordehand liggend. Omdat er voor het voorbehandelen van aluminium goede alternatieven beschikbaar zijn, is gekozen om dat voorbeeld te gebruiken. Er is gekozen om te laten zien dat met een Chroom(VI)-vrije voorbehandeling van aluminium de hoogste kwaliteit (Qualicoat) gehaald kan worden. Hiervoor zijn er opnames gemaakt op de locaties van Schoen Poedercoating te Zaandam en Mavom te Alphen aan de Rijn.

De montage vindt nu plaats, maar verwacht wordt dat het filmpje ruim voor 21 september 2017 gelanceerd zal worden. Hou voor meer informatie onze website in de gaten.