Vereniging ION is veel in gesprek met leden, klanten van leden, bevoegd gezag en met vele andere partijen die direct of zijdelings met (industriële) oppervlaktebehandeling te maken hebben. Regelmatig blijkt dan dat er geen bekendheid is met de aard van de werkzaamheden die oppervlaktebehandelaars uitvoeren. Daarnaast is er veelal geen beeld van wat er in de branche gedaan wordt aan arbeidsveiligheid, milieubescherming en energiebesparing.

Voor allen die dat beeld wel graag willen krijgen of zelfs moeten krijgen is Vereniging ION bezig met het maken van een viral, die we op 12 november tijdens de Algemene Ledenvergadering zullen presenteren. Zoals u kunt zien op de foto, zijn de filmopnamen reeds gedaan.