In de afgelopen jaren is gebleken dat veel eindgebruikers geen idee hebben wat een coating is, hoe een coating wordt aangebracht en welke verwachtingen je van een coating mag hebben. Vereniging Qual.ION is daarom diverse malen ingeschakeld op momenten dat er reeds een issue bleek te zijn. Tijd dus om de toeleverketen meer te vertellen over nut en noodzaak van kwaliteitslabels, maar ook over ontwikkelingen waar de markt de komende tijd rekening mee moet houden. Bijvoorbeeld door de introductie van nieuwe technieken, veranderende wet- en regelgeving, de invloed van gerecycled materiaal en hogere marktverwachtingen.

In een interactieve setting in een studio van ByourC gaat VMRG directeur, Hans Zwaanenburg, in gesprek met Alexander Lutz, onderzoeker bij de Vrije Universiteit Brussel, en Egbert Stremmelaar, Executive Committee-lid namens Vereniging Qual.ION (General Licensee Nederland) van de labels Qualicoat, Qualisteelcoat en Qualanod. Op de foto is te zien dat de voorbereidingen in volle gang zijn.

NB: de kennistafel "oppervlaktetechnieken" is alleen toegankelijk voor VMRG-leden. Mocht u daar niet toe behoren, maar wel meer informatie willen over de kwaliteitslabels, neem dan contact op met het secretariaat van Vereniging Qual.ION.