De moderne wereld kan de komende tientallen jaren, en misschien zelfs wel helemaal nooit, zonder chroom-6. Die stelling lanceerde Vereniging ION tijdens een bijeenkomst van het Ministerie van SZW en Nederlands Focal Point. Aanleiding was een vraag uit de zaal waarbij men vroeg of er binnenkort een wereld zonder chroom-6 zou bestaan. Op zich niet verwonderlijk. De zeer informatieve middag, die in Spijkernisse werd georganiseerd en door ongeveer 160 mensen werd bezocht, had als thema "Veilig werken met chroom-6", maar ging eigenlijk vooral over het veilig verwerken van verf waarin chroom-6 als additief was toegevoegd. Vooral het veilig verwijderen van verf met chroom-6 was het focuspunt.

Voor de goede orde, verf bestaat uit heel veel verschillende stoffen. Slechts een klein deel is te classificeren als metalen. Een deel van die metalen hebben eigenschappen die gezondheidsschade kunnen geven bij (een te hoge) blootstelling. In gebonden toestand is er geen gezondheidsrisico. Bij het stralen of schuren aan de verflaag met een chroom-6 additief ontstaat verfstof waarin wel (een klein deel) chroom-6 aanwezig is. Maar meer in algemene zin, (fijn)stof is per definitie niet gezond als dat wordt ingeademd. We moeten naar de mening van Vereniging ION dus vooral kijken naar het voorkomen van blootstelling aan (fijn)stof.

Onder het motto, vervangen als het kan, maar autoriseren als het moet en veilig kan, maakt Vereniging ION zich sterk voor een duurzame oppervlaktebehandelende industrie waar er zo weinig mogelijk SVHC-/CMR-stoffen worden toegepast. Maar waarbij SVHC-/CMR-stoffen wel toegepast moeten kunnen worden, als het veilig kan, en als het product dat behandeld wordt dat noodzakelijk maakt.

Waar aan voorbij wordt gegaan is dat chroom-6 in vrijwel alle toepassingen een productiestof is, die niet in het eindproduct zit. Zo wordt een badkamerkraan voorzien van een metallische chroomlaag (chroom-0), maar is de stof die dat mogelijk maakt de chemische verbinding chroomtrioxide (chroom-6). Een consument komt dus niet in aanraking met chroom-6. De productiestof chroomtrioxide wordt verwerkt in een oppervlaktebehandelend bedrijf, in een gesloten gebouw, door professionals. Als dat bedrijf zich aan de juiste procedures en werkvoorschriften houdt, dan kan er gewerkt worden zonder gezondheidsrisico's voor de medewerkers.

Vereniging ION zal zich blijven inzetten om SVHC-/CMR-stoffen zoveel mogelijk te vervangen voor veiligere alternatieven, voor die processen waarbij vervanging niet mogelijk is en het stimuleren en faciliteren van veilig werkwijzen volgens de laatste inzichten. Vandaar ook de ontwikkeling van het e-book "Veilig werken met SVHC-/CMR-stoffen" dat op 5 februari 2020 gepresenteerd zal worden. Echter, als branche zullen we ons ook moeten blijven inzetten om de beeldvorming dat een historisch werkgeversprobleem van verkeerd omgaan met verfstof met het additief chroom-6 het uitbannen van chroom-6 noodzakelijk maakt. Immers, na chroom-6 komen er nog 400 SVHC-/CMR-stoffen die bij een deskundig gebruik veilig verwerkt kunnen worden, maar waar het grote publiek bij een eenzijdige berichtgeving ongerust over kan worden.