Door Corona-beperkingen zijn de vergaderingen van de Technical en Executive Committee van Qualicoat in London, gepland voor eind mei, niet doorgegaan. Als alternatief is gekozen is voor web-based vergaderingen, die uiteindelijk in 5 blokken van 3 uur voor eind juni afgewerkt zullen worden. De vergadering van de Technical Committee heeft plaatsgevonden. 

De vergaderingen wordt in 5 delen van 3 uur afgewerkt. Ongeveer 30 personen van over de gehele wereld, elk achter een eigen computer, en elk op zijn eigen tijd zijn aanwezig voor de voortgang van het kwaliteitslabel voor een organische coating op aluminium. Zo was het voor Australië en Azië al laat in de avond, was het voor Europa redelijk tijdens de dag en was het voor Noord- en Zuid-Amerika midden in de nacht. Hoewel het een werkbaar alternatief is, mist het toch de interacties van een "gewone" vergadering, en ontbreken de informele momenten. Toch is het goed om, ondanks alle beperkingen, wel voortgang te blijven maken, zij het met minder dynamiek dan normaal.

Op het moment van schrijven zijn er 2 blokken van 3 uur geweest. De Technical Committee vergadering is daarmee nagenoeg afgewerkt. Een lange agenda waarbij met name de werkgroepen terug rapporteren wat er in het afgelopen halfjaar is gedaan. Om een opsomming te geven van de werkgroepen:

  • WG Technische Specificatie
  • WG Aluminium en label extentie
  • WG Poeders
  • WG Voorbehandelingen
  • WG Pre-anodiseren
  • WG Statistieken
  • WG In-house control
  • WG Testinstituten

De voorstellen van deze werkgroepen worden ter besluit voorgelegd aan de Technical Committee. Als de Technical Committee de voorstellen goedkeurt, wordt er een updatesheet van gemaakt die wordt aangeboden aan de Executive Committee. Daarnaast zijn er door diverse General Licensees verzoeken om wijzigingen, aanpassingen en toelichtingen gevraagd. Ook deze verzoeken worden allemaal besproken en afgehandeld, en daar waar nodig ter behandeling voorgelegd aan één van de werkgroepen.

Zoals gebruikelijk is er voor de Qualicoat-licentiehouders na afloop van de vergadering (eind juni) een Nederlandstalig verslag beschikbaar, en worden uiteraard de officiële Engelstalige Qualicoat notulen op het intranet gezet. Een kort verslag zal worden gegeven tijdens de Algemene Ledenvergadering van Vereniging Qual.ION op 16 september 2020, en de technische update zal worden gegeven tijdens de (verplichte) updatemiddag op 11 november 2020.