In Londen werden op 15 en 16 mei 2019 de halfjaarlijkse vergaderingen van Qualicoat gehouden. Qualicoat is het kwaliteitslabel voor het coaten (poeder en natlak) van aluminium. Tijdens de vergaderingen zijn er heel veel zaken aan de orde geweest. In de Technical Committee worden vooral de resultaten van de werkgroepen op technische issues besproken en besloten. In de Executive Committee worden voor de organisatorische, juridische en marketingtechnische zaken besproken. Uiteindelijk wordt in de General Assemblee de vereniging aangestuurd. In totaal waren 11 landen aanwezig. In het ledengedeelte van de website zijn (binnenkort) voor de licentiehouders de verslagen van de vergaderingen beschikbaar. Maar omdat de onderwerpen voor veel meer partijen relevant zijn, zullen we een aantal zaken benoemen.

Binnenkort zal de nieuwe technische specificatie van Qualicoat worden gepubliceerd. Versie 16 zal net zo als de huidige versie 15 zijn, maar dan met de implementatie van alle updatesheets. Versie 16 zal dan uiteraard ook op de website beschikbaar worden gesteld. Er wordt gewerkt aan een indeling in corrosieklassen, maar dat zal nog niet in verzie 16 zijn.

Voor inspecties is een elektronisch inspectierapport geïntroduceerd. Er zijn nog wat kinderziektes, maar de resultaten zijn bevredigend, en de doorloopsnelheid van de inspectierapporten langs de verschillende stakeholders is korter.

De kwaliteit van het aluminium, het steeds groter wordende aandeel gerecycled aluminium, wordt een steeds groter thema. Door de aanwezigheid van (geklonterde) legeringselementen en (mogelijke) vervuiling, kan de kwaliteit van de coating onder druk komen te staan. Alertheid op deze materie is derhalve noodzakelijk, en diverse werkgroepen hebben hier constant aandacht voor. Tevens worden goedwerkende en langdurig bewezen stoffen, zoals bijvoorbeeld Chroom(VI)-houdende voorbehandelingen door wet- en regelgeving in bruikbaarheid voor architectuurtoepassingen beperkt. Dus ook voor het werkingsgebied van Qualicoat. Er zijn goede en bewezen vervangers voor de voorbehandeling van aluminium in architectuurtoepassingen, maar alertheid is wel geboden. Immers de afstemming van substraat, voorbehandeling en coating wordt steeds kritischer.

Voor het pre-anodiseren op een andere locatie dan waar de coating wordt aangebracht zijn de noodzakelijke vervolgstappen gezet. De technische issues zijn al eerder opgelost. Er is nu vooral gesproken over de juridische aspecten. De eerste pre-anodiseerchemicaliën worden volgens de Qualicoat-standaard momenteel getest en de eerste resultaten zijn positief.

Er is veel gesproken over kleur. Met name de reproduceerbaarheid van de standaard, RAL is een thema. Ook de waarde ∆E blijkt voor de verschillende kleuren niet steeds hetzelfde uit te werken. Bij poedercoaters gaan veel klachten over kleur. Er zal een ad hoc werkgroep "Color" worden geformeerd op basis van de WG Powders. Duitsland zal een voorstel uitwerken.