Met in totaal 23 personen van 14 general licensees (Vereniging Qual.ION is general licensee voor Nederland), werden de Technical Committee, de Executive Committee en de General Assemblee vergaderingen in 4 deelsessie gehouden.

Er is onder andere gesproken over:

  • Indeling van de systemen in corrosieklassen.
  • Combinaties van substraten, voorbehandelingen, metallische lagen en deklagen. Hierbij uiteraard de relatie met de te behalen corrosieklasse en procesborging. Hierbij wordt ook het 2 laags poedersysteem betrokken.
  • Diverse testen van de in-house control zijn geëvalueerd.
  • De goedkeuring van (nieuwe) chemicaliën en poeders is besproken.
  • Het effect van transportcoatings op het eindresultaat.
  • De manier van inspecteren en het vernieuwde elektronische inspectierapport zijn besproken.

Er zijn 2 onderwerpen besproken die een vervolg krijgen als separate werkgroep.

  • De goedkeuring van natlakken wordt nader beschouwd om de positie van natlakken specifieker te verankeren in de technische specificatie.
  • Het coaten van RVS wordt separaat beschouwd. Hoewel tot op heden steeds is gesteld dat RVS ook staal is, blijken er met name in de toepassing in de voedselketen, aanvullende eisen te ontstaan.

Ten aanzien van de positie van natlakken en het (poeder)coaten van RVS worden licentiehouders, die actief zijn op dit gebied, gevraagd om zich te melden, zodat ook hun inzichten en wensen meegenomen kunnen worden in deze werkgroepen.

Hoewel er wordt gevraagd en ook dringend geadviseerd om de inspecties fysiek te doen, zijn er landen waar dat niet lukt door reisbeperkingen. Daarom is er een mogelijkheid om de inspectie online te doen. In Nederland lijken de inspecties goed uitvoerbaar te zijn, maar mochten er problemen ontstaan, neem dan even contact op met de inspecteur.