ONL heeft de afgelopen weken bij het kabinet aangedrongen op verlenging van het steunpakket en we zijn opgelucht dat dit er nu komt. Een aantal belangrijke punten uit het ONL Ondernemersmanifest Overleven en vernieuwen komt in het pakket terug. Met dit verlengde steunpakket kan een groot deel van ondernemend Nederland weer een stap vooruit zetten.

Het team van ONL volgt ook de komende periode de ontwikkelingen op de voet, we blijven in gesprek met ondernemers én met het kabinet. Alleen samen kunnen we de routekaart tekenen die Nederland slimmer en ondernemender uit de crisis leidt.

Uitbreiding steunpakket belangrijk signaal
De brief van het kabinet aan de Tweede Kamer is als bijlage aan deze pagina toegevoegd. ONL is positief over de verlenging van het Noodpakket banen en economie. Deze hulp is noodzakelijk om in de basis gezonde bedrijven de Coronacrisis te helpen overleven. Het is goed dat het kabinet ondernemers meer perspectief biedt, dit geeft hun een belangrijk signaal van vertrouwen in de toekomst. Omdat de brief ambtelijk is opgesteld heeft ONL de inhoud toegelicht in een persbericht dat op 20 mei is verspreid. Hierin lees je onze gedetailleerde en kritische reactie op de verlengde maatregelen. Lees het persbericht.