Vanaf 24 augustus 2023 moeten alle gebruikers van producten waarop staat dat deze (di)isocyanaten bevatten een opleiding gevolgd hebben om dit te mogen blijven gebruiken. In dit artikel kan je lezen hoe dit ontstaan is en wat er van een gebruiker of verwerker van deze producten verwacht wordt.

Waar komt deze wetgeving vandaan?

Op 4 augustus 2020 is in het Publicatieblad van de Europese Unie nr. L 252 blz. 24 een nieuwe beperking op (di)isocyanaten gepubliceerd. Daarmee wordt een set maatregelen ingevoerd om op de werkplek de blootstelling aan (di)isocyanaten via de huid en inademing door industriële en professionele gebruikers te beheersen.

(Di)isocyanaten vormen een basisbestanddeel van met name PUR-isolatieschuim, lijmen en kitten maar ook een tal van verfsystemen en lakken bevatten (di)isocyanaten.

(Di)isocyanaten zijn sterk irriterende stoffen voor de slijmvliezen van de ogen, maagdarmkanaal en de luchtwegen. Gebruikers kunnen via inademing of opname via de huid overgevoelig worden voor (di)isocyanaten en als gevolg daarvan een allergisch beroepsastma ontwikkelen. Op dit moment gelden al regels voor het werken met (di)isocyanaten houdende producten.

Wat betekent deze beperking?

Opleiding voor gebruikers en verwerkers

Vanaf 24 augustus 2023 (volgend jaar!) gelden daarom nieuwe aangescherpte regels voor commerciële of industriële verwerkers met betrekking tot het werken met (di)isocyanaten. Producten die (di)isocyanaten bevatten mogen alleen gebruikt worden als het gewichtspercentage van alle (di)isocyanaten in het product samen minder is dan 0,1%. Is dit niet het geval, dan mogen producten met (di)isocyanaten alleen gebruikt worden als de verwerkers een opleiding hebben gevolgd over het veilige gebruik van (di)isocyanaten.

Correcte etikettering van producten

Vanaf 24 augustus 2023 geldt tevens de verplichting dat op de verpakking van (di)isocyanaten wordt vermeld dat een specifieke opleiding vereist is voor alle industriële en professionele verwerkers van de stof. Dit geldt ook voor producten die al in het schap liggen. De volgende vermelding moet worden geplaatst op een manier die zichtbaar verschilt van de rest van de etiketinformatie: ‘Per 24 augustus 2023 moet voor industrieel of beroepsmatig gebruik een passende opleiding zijn voltooid.’

Waar kan ik een opleiding volgen?

Diverse partijen hebben gezamenlijk een online opleidingsplatform ontwikkeld waar gebruikers en verwerkers van (di)isocyanaten opgeleid kunnen worden en kunnen voldoen aan de nieuwe regelgeving. Op dit platform kunnen industriële en professionele verwerkers ofwel een opleiding volgen via e-learning (zelfstudie) of zich inschrijven voor een klassikale opleiding met een geaccrediteerde trainer. Hoewel de opleiding al is te volgen in het Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans en Italiaans, is de Nederlandse vertaling nog niet perfect. Begin 2023 is de hoop dat ook de Nederlandse vertaling goed leesbaar is. In de loop van 2022/2023 zal de opleiding ook beschikbaar komen in onder andere het Pools en andere Europese talen. Naar verwachting zullen een aantal fabrikanten ook met eigen opleidingen komen.

Meer informatie over de opleiding vind je hier: www.safeusediisocyanates.eu/nl