In september 2022 is de herziening gepubliceerd van een veelgebruikte norm voor zinken deklagen, NEN-EN-ISO 1461. Deze internationale norm is in het Nederlands vertaald en is nu te vinden in de webshop van NEN.

NEN-EN-ISO 1461 ‘Door thermisch verzinken aangebrachte deklagen op ijzeren en stalen voorwerpen - Specificaties en beproevingen’ is op een aantal punten gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Er zijn definities toegevoegd voor ’verzinkerij’, ‘nabehandeling’, ‘aanvullende deklaag’, ‘witroest’ en ‘duplexsysteem’;
  • Het probleem bij de verwijdering van fluxresten en zinkas wanneer de toegang beperkt is, wordt onderkend;
  • Er worden procedures voor de keuze van referentiegebieden uitgelegd en er zijn aanvullende eisen toegevoegd ter voorkoming van referentiegebieden op bepaalde kleine aangelaste delen;
  • Eisen voor de bijwerking van onverzinkte plekken zijn herzien; de eisen voor het pigment van een zinkhoudende verf met betrekking tot het voldoen aan ISO 3549 zijn verwijderd. Er is aanvullende informatie toegevoegd over de geschiktheid van verschillende methoden van bijwerken;
  • De eisen met betrekking tot de deklaagdikte zijn gewijzigd, waaronder eisen gekoppeld aan de grootte van het voorwerp in het controlemonster. De laagste deklaagdikten die kunnen resulteren bij ultralaag reactieve staalsoorten, worden onderkend in nieuwe eisen voor deze staaltypen;
  • Informatie over de corrosieweerstand van verzinkte deklagen is geactualiseerd, waaronder de verwijzing naar ISO 9224 voor corrosieweerstand op de langere termijn.

Wilt u de Nederlandse versie van de norm downloaden? Klik dan hier: https://www.nen.nl/nen-en-iso-1461-2022-nl-304507

Voor meer informatie over deze norm of het normalisatieproces kunt u contact opnemen met Suzanne Dietz (NEN) via 015 - 26 90 443 of bouw@nen.nl