Na bijna 8 maanden met veel plezier bij ION te hebben gewerkt als directeur a.i., ga ik per 1 maart 2023 ION verlaten. Het wervingsproces voor een nieuwe, vaste invulling van de directeursfunctie is in gang gezet en het bestuur verwacht snel tot selectie over te kunnen gaan.

Met veel bewondering heb ik bevlogen vakmensen bezig gezien en ontmoet. Heel veel dank aan degenen die mij iets ‘wijzer’ hebben gemaakt in de boeiende wereld van de oppervlaktetechnieken. Het was een interessante kennismaking in een uitdagende omgeving!

Ik wil iedereen heel erg bedanken voor de fijne samenwerking en wens jullie allen veel succes in de toekomst!

Met een hartelijke groet en een welgemeend tot ziens!

Ginette Veensma


Het bestuur en de medewerkers van Vereniging ION willen Ginette bedanken voor haar betrokkenheid en inzet de afgelopen maanden. De wijze waarop zij deze opdracht aan is gegaan waarderen wij zeer. Ze had veel interesse in de activiteiten van de oppervlaktebehandelende bedrijven en liet dit met enthousiasme zien. Wij wensen Ginette dan ook alle goeds toe voor de toekomst.