Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Vereniging ION d.d. 12 november 2015 is er een nieuw promotiefilmpje (viral) online gezet. Doel van dit 94 seconden durende filmpje is een industrieel oppervlaktebehandelende industrie te laten zien, die een veelheid aan activiteiten ontplooid en dat doet met respect voor mens en milieu. Met samenwerking wordt getracht maximaal invulling te geven aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen en willen we laten zien dat de branche een waardevolle rol heeft in het bedrijfsleven van Nederland.

Vanwege het internationale karakter van onze branche kwam al snel de vraag om de viral ook in het Engels te maken. Inmiddels is dat gebeurd en tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van 20 januari 2015 in Amersfoort zal de Engelse versie gepresenteerd worden, maar mocht u niet langer kunnen wachten dan kunt u het filmpje hieronder al bezichtigen.

Uiteraard is het toegestaan en zelfs gewenst dat leden van Vereniging ION het filmpje delen met hun achterban. Dit kunnen medewerkers zijn, maar ook klanten en zelfs bevoegd gezag. Daarbij is een link op uw website een goede optie. Wilt u liever ook de Nederlandse versie gebruiken, ga dan even naar ons YouTube kanaal. Daar zijn al onze filmpjes te vinden.