Nedstaal en Vereniging Industrieel Oppervlaktebehandelend Nederland (ION) versterken de rangen van Vereniging Nederlandse Metallurgische Industrie (VNMI). Frank Buijs, directeur van VNMI: “De metaalsector is sinds de afgelopen jaren sterk in beweging. Het is van belang deze belangrijke sector een gezamenlijk geluid te laten horen. Door de samenwerking met Nedstaal en Vereniging ION kunnen alle betrokkenen sterker naar buiten treden.” Roel Priest, algemeen directeur van Nedstaal: “Nedstaal is met Andus Group als haar nieuwe, sterke eigenaar een nieuw hoofdstuk begonnen. We hechten sterk aan de behartiging door VNMI van de gezamenlijke belangen van de metaalproducenten en zijn daarom na deze nieuwe start opnieuw lid geworden van VNMI.” Egbert Stremmelaar, directeur van Vereniging ION: “De oppervlaktebehandelende sector heeft met de metaalproducenten veel belangen gemeen, zoals het ongelijke speelveld voor onze bedrijven, de optimalisatie van arbo & veiligheidsomstandigheden en milieuregels. Vereniging ION en VNMI zijn voor elkaar een logische samenwerkingspartner.”

Samenwerking VNMI en Vereniging ION
VNMI en Vereniging ION streven er gezamenlijk naar activiteiten te organiseren met meerwaarde voor hun respectievelijke lidbedrijven. Buijs: “Voorbeelden van deze gezamenlijke activiteiten zijn onder andere het gezamenlijk organiseren van netwerkactiviteiten, korting op elkaars activiteiten, gezamenlijke communicatie en samenwerking bij belangenbehartiging op thema’s/onderwerpen/dossiers waar de gezamenlijke achterban dezelfde belangen heeft.” Stremmelaar: “Oppervlaktebehandelaars zien net als de achterban van VNMI juist de voordelen in van elk soort metaal. De lidbedrijven van VNMI en van Vereniging ION hebben een voordeel bij de samenwerking tussen deze branche-organisaties.” VNMI en Vereniging ION zien als voorbeelden van deze meerwaarde onder andere de verbetering van de informatievoorziening over technische ontwikkelingen, het vroegtijdiger op de hoogte zijn van veranderingen in wet- en regelgeving, het kunnen participeren in meer projecten en een grotere stem hebben in verschillende (kennis)platforms.