VNO-NCW/MKB Nederland heeft signalen ontvangen van haar leden dat er behoefte is aan een PGS15 regelhulp. VNO-NCW/MKB Nederland wil graag een Subsidie-aanvraag Versterking Omgevingsveiligheid (SVO) indienen voor het ontwikkelen en implementeren van een dergelijke regelhulp. De haalbaarheid van een SVO hangt af van de deelname van brancheverenigingen met ledenbedrijven die gevaarlijke stoffen opslaan.
Het bijgevoegde informatieblad is bedoeld om de brancheverenigingen, die in aanmerking komen om deel te nemen in het project, nadere informatie te verschaffen waarmee een keuze voor deelname in het project genomen kan worden. Vereniging ION wil onder haar achterban inventariseren of er animo is om mee te doen.

Concreet; als u vindt dat er een regelhulp PGS15 moet komen, laat het dan Vereniging ION even weten door een e-mail te sturen aan stremmelaar@vereniging-ion.nl.