VNO-NCW en MKB-Nederland organiseren in samenwerking met werkgeversvereniging AWVN, brancheorganisatie voor arbodiensten OVAL en Inspectie SZW vijf regionale voorlichtingsbijeenkomsten over de gevolgen van de wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet. Aan de orde komen de aandachtspunten voor het basiscontract, wat de gevolgen zijn van de second opinion en van de manier waarop de preventiemedewerker moet worden aangesteld en ten slotte wat de gevolgen van de wijziging zijn voor handhaving en toezicht.

Bedrijfsarts en second opinion
Per 1 juli is de Arbeidsomstandighedenwet gewijzigd, met als doel om werkgevers en werknemers meer te betrekken bij de bij arbeidsomstandigheden in het bedrijf. Werkgevers zijn wettelijk verplicht een basiscontract voor arbodienstverlening af te sluiten. Zo'n contract gaat onder andere over het contracteren van deskundige ondersteuning, zoals de bedrijfsarts. Deze krijgt, meer dan tot nu toe, een centrale positie bij de verzuimbegeleiding.

Ook de second opinion wordt in het Arbeidsomstandighedenbesluit geregeld. Vragen die tijdens de bijeenkomst aan de orde komen, zijn in welke gevallen een second opinion kan worden gevraagd, of daarbij een vrije keuze uit bedrijfsartsen mogelijk is, of er een vrije toegang is en wat het onderscheid is met het deskundigenoordeel van het UWV.

Preventiemedewerker
De rol en positie van de preventiemedewerker staan al in de Arbeidsomstandighedenwet, maar de aanstelling moet anders worden geregeld.

Toezicht SZW
De Inspectie SZW zal bij haar inspecties erop toezien dat bedrijven het verplichte basiscontract en de daaruit voortvloeiende verplichtingen naleven. Er komen meer bevoegdheden om een boete op te leggen.

Data en plaatsen
- Donderdag 28 september, Het Turfschip, Etten-Leur
- Woensdag 11 oktober, Hotel de Bilderberg, Oosterbeek 
- Dinsdag 17 oktober, de Malietoren, Den Haag 
- Donderdag 19 oktober, Golden Tulip Tjaarda, Oranjewoud
- Woensdag 25 oktober, Kasteel Daelenbroeck, Herkenbosch

De bijeenkomsten zijn van 15.30 tot 18.00 uur.

Kosten
De toegangsprijs bedraagt € 55,00 euro per persoon, exclusief btw.

Aanmelden
U kunt zich via het antwoordformulier opgeven voor één van de bijeenkomsten. De verwerking van de aanmeldingen vindt plaats in volgorde van binnenkomst.

Bron: https://www.vno-ncw.nl/weekbulletin/voorlichtingsbijeenkomsten-over-wijzigingen-arbeidsomstandighedenwet-0?utm_source=Weekbulletin&utm_campaign=nieuwsbrief&utm_medium=e-mail