Zoals eerder vermeldt op deze website is er een gesprek geweest tussen Vereniging ION en het Bevoegd Gezag over de ABM. Onze argumentatie dat de ABM volledig wordt afgedekt door andere wetten is niet overgenomen. Men wil dus vooralsnog vasthouden aan de ABM. Wel erkent men het feit dat de ABM niet meer aansluit op de andere wetten, en dat zal aangepast worden. Ook erkent men dat de ABM een moeilijk uit te voeren instrument is. Om een en ander te vereenvoudigen zal in overleg met Vereniging ION de tekst zodanig aangepast worden dat het mogelijk wordt om er een branche-instrument van te maken.

Wij blijven in overleg. Het is voor u dus nog even afwachten hoe het een en ander er definitief uit gaat zien. We houden u op de hoogte.

NB: de brief van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu staat in de ledenportal.