Wettelijk zijn bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen verplicht om blootstellings beoordelingen te maken. Dit is een tijdrovend en kostbaar werk. Er zijn tools beschikbaar die ondersteunend zijn, maar al deze tools hebben hun beperkingen.

Na een wervelende introductie in juni 2017 van de tool van 5xbeter, die ook leden van Vereniging ION zou helpen bij het maken van de blootstellingsbeoordelingen/veilige werkwijzen gevaarlijke stoffen, kwam de implementatiefase. Hoewel er in de ontwikkelfase lang overleg is gevoerd en er veel is onderzocht, kwamen er bij de implementatie toch nog een aantal onvoorziene zaken naar voren die tot vertraging hebben geleid. De belangrijkste bron van vertraging is de over het algemeen slechte kwaliteit van de veiligheidsinformatiebladen (VIB’s/SDS’s).

Zoals het er nu uitziet, zal de oplevering van de tool niet eerder dan 1 december 2017 zijn. Dat de tool dan op 1 januari 2018 operationeel is bij de lidbedrijven, die voor deze tool kiezen, is niet te verwachten.

Omdat de inspectie SZW heeft aangekondigd vanaf 1 januari 2018 op de blootstellingsbeoordelingen te gaan handhaven, zijn FME, Metaalunie en Vereniging ION in gesprek met Inspectie SZW over het te volgen tijdstraject. Zo gauw daar nieuws over is, zullen wij dat uiteraard via de website communiceren.

Een ander punt dat aan het licht kwam, was het feit dat de tool 5xbeter, niet voorziet in de blootstellingsbeoordelingen/veilige werkwijzen van CMR-stoffen. Deze moeten dus separaat worden bekeken.

Op initiatief van de Vakgroep Anodiseren is gekeken naar het aantal CMR-stoffen, dat in de branche gebruikt wordt. Dat blijken er per bedrijf vaak maar enkele te zijn. Om hiervoor een handvat te hebben is afgesproken dat Vereniging ION een flowchart zal ontwikkelen die de bedrijven behulpzaam kan zijn bij het bepalen van een veilige werkwijze van een CMR-stof. Om een goede flowchart te maken, die ook geaccepteerd wordt door Inspectie SZW, wordt ook op dit punt overleg gevoerd met de inspectie. Maar helaas zal ook het flowchart niet eerder dan 1 januari 2018 beschikbaar zijn.