De aandacht van de industrie die zich bezig houdt met additive manufacturing voor oppervlaktebehandeling lijkt wel heel klein. Men is vooral nog bezig met constructieregels, poedersamenstellingen en lasertechnologie. Het procesblok "oppervlaktetechnologie" wordt in veel presentaties nog blanco gelaten. Ten onrechte naar de mening van Vereniging ION. Immers als er een product gemaakt wordt volgens de additive manufacturingmethode is een state of the art oppervlaktebehandeling noodzakelijk voor de juiste conservering, het verbeteren van de materiaaleigenschappen of vanuit esthetische oogpunt.

Omdat de aandacht voor de oppervlaktebehandeling bij additive manufacturing nu nog klein is, lijkt het erop dat er nauwelijks voortgang is van de Werkgroep 3D Metal Printing van Vereniging ION. Dit valt echter allerzins mee. Doordat er veel speur- en ontwikkelingswerk bij komt kijken, is er niet direct één oplossingsrichting aan te geven. Daarom worden er diverse sporen bewandeld.

Voor leden van Vereniging ION is deze technologie belangrijk, omdat verwacht wordt dat op termijn ongeveer 10% van alle metaalproducten “geprint” is. En al deze producten zullen ook moeten worden voorzien van een oppervlaktebehandeling.

De belangrijke factoren om 3D (metal) printing toe te passen zijn gewichtsreductie en componenten met een hoge complexiteit. Bij gewichtsreductie zijn de lucht- en ruimtevaart en de hoog dynamische machine-industrie de belangrijkste aanjagers. Er zijn inmiddels diverse voorbeelden waarbij door het toepassen van de nieuwe constructieregels, gewichtsbesparingen tot wel 50% behaald kunnen worden. Daar waar het de maakbaarheid van complexe producten betreft gaat het om een veel grotere groep bedrijven. Denk daarbij aan het integreren van onderdelen (vroeger 8 onderdelen wordt nu 1 onderdeel) en componenten die helemaal nog niet gemaakt konden worden. Doordat de productiesnelheid nu nog niet hoog is en de kostprijs ook nog relatief hoog is, wordt naar geheel nieuwe business modellen gekeken.

Hoewel het niet snel gaat, worden er ook op het gebied van de oppervlaktetechnologie wel belangrijke stappen gezet. Even een update:

  • Inmiddels is met een aantal grote OEM-ers een basis specificatie opgesteld. Belangrijke facetten zijn onder andere poreusiteit, partikel vastheid en oppervlakte ruwheid.
  • Manieren van nabewerken en maatvastheid.
  • Naast tests met electrochemische- en metallieke processen lopen er nu ook tests met organische deklagen.
  • Grote uitdaging is nog steeds de holle ruimtes en de eindige (doodlopende) kanalen.
  • Vereniging ION houdt zich bezig met alle substraten die “geprint” worden, maar voor metaal zijn de processen waar naar gekeken worden het lasercladding, selective laser melting en digital light processing.
  • Behalve naar enkelvoudige materialen wordt er ook naar meerdere materialen (metaal/kunststof) en naar meerdere metalen gekeken.  

Tijdens de Week van de Oppervlakte Technologie 2018 zullen we aan dit onderwerp uiteraard weer aandacht besteden met onder andere een 3D Printing Plein.