Minister Schultz heeft recent de invoeringswet Omgevingswet en Alle Maatregelen van Bestuur (AMvB's) naar de Raad van State gestuurd, zodat deze die in samenhang kan beoordelen. Bij bestudering hiervan bleek dat er nieuwe onderdelen aan deze wet waren toegevoegd die tot op heden niet bekend waren. De gezamenlijk optrekkende brancheverenigingen hebben direct actie ondernomen. VNO-NCW en MKB-Nederland hebben inmiddels een brief geschreven als reactie op de voorgestelde toevoegingen, die in veel gevallen gaan neerkomen op een kostenverhoging en administratieve lastenverhoging voor het bedrijfsleven.

Als voorbeeld geldt de garantstelling financiële risico’s milieucalamiteiten. Een borgstelling voor bedrijven met een verhoogd of hoog milieurisico. De grenzen zijn overigens nog niet gedefinieerd, echter aangenomen wordt dat ook kleine bedrijven, en niet alleen BRZO-bedrijven eronder gaan vallen. Het Besluit Financiële Zekerheid (BeFiZe), die hier eerder voor heeft bestaan, is juist in 2009 geschrapt vanwege een verlichting van de administratieve lastendruk. Via de invoeringswet Omgevingswet zou een deel van de eerder afgeschafte regelgeving dus weer terugkomen. Een ongewenst neveneffect aldus de samenwerkende brancheverenigingen.

Bron: https://www.vno-ncw.nl/nieuws/ministerie-maakt-omgevingswet-duurder-voor-bedrijven-bij-invoering