Tijdens het eerste gesprek over de Maatwerkaanpak Knellende Regelgeving in januari 2019 werd door één van de deelnemers ingebracht dat de wetswijziging op het gebied van ioniserende straling betekende dat elk (lid)bedrijf dat gebruik maakt van röntgenstraling vanaf nu een toezichthoudend medewerker stralingsbescherming in dienst zou moeten hebben. Deze medewerker zou dan een cursus moeten volgen van 6 - 10 dagen en een officieel erkend diploma moeten halen. In de discussie die daarop volgde bleek dat er in de oppervlaktebehandelende branche op diverse plaatsen van ioniserende straling gebruik kan worden gemaakt. Er zijn laagdiktemeters en niveaumeldingen die volgens dit principe werken. Hoe om te gaan met deze (extra) verplichting?

In het project Maatwerkaanpak is dit punt als één van de "op te lossen" punten komen te staan, en op basis daarvan zijn gesprekken gevoerd met het Ministerie van Economische zaken en Klimaat en de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). Inmiddels zijn we zover dat er op basis van deze constructieve gesprekken enkele oplossingsrichtingen zijn bepaald die verbeteringen voor de branche betekenen. Echter, bij elke oplossingsrichting moet de branchevereniging een bepaalde inspanning leveren. Dat doen we uiteraard graag, maar dat moet wel in verhouding zijn met het aantal leden dat uiteindelijk het voordeel gaat hebben. Een grote inspanning van Vereniging ION, die uiteindelijk maar 1 lidbedrijf gaat helpen, is niet verantwoord. Een grote inspanning van Vereniging ION, die de helft van de lidbedrijven gaat helpen, doen we uiteraard graag.

Daarom zijn we nu met de volgende acties bezig:

  • Hoeveel lidbedrijven maken gebruik van apparatuur met ioniserende straling?

    Hans Bosveld is zelf een onderzoek gestart en hij benaderd momenteel diverse bedrijven met een uitvraag. Maar u kunt uiteraard ook zelf het initiatief nemen en contact met hem zoeken (bosveld@vereniging-ion.nl). 
  • Als we een maatwerkcursusmodule maken, waar moet deze module dan aan voldoen?

    Hierbij zijn uiteraard zaken als werkzaamheden met, en opslag van, de apparaten belangrijk, maar ook welke erkenning er van het diploma nodig is en of welke accreditatie het exameninstituut moet bezitten. En waar wordt die module (facultatief) aan gekoppeld. Dat kan aan de basiscursus van de techniek zijn, maar ook aan de cursus In-house Control Medewerker. Jacques Schreuder is een en ander aan het uitzoeken (schreuder@vereniging-ion.nl). Ter indicatie, als we alleen de branche specifieke elementen zouden doen die we nu weten, dan zou de cursus, inclusief examen, ongeveer 1 dag zijn.
  • En dan moet uiteraard de wet ruimte bieden om een maatwerkaanpak toe te staan. Met de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat lopen momenteel gesprekken om tot een wettelijk juiste invulling te komen, waarbij de branche kan volstaan met alleen die elementen die voor de branche relevant zijn. Dat is nog niet zo. Er zijn momenteel voorstellen voor wetswijzigingen ingediend bij de Tweede Kamer, maar daar moet nog over gedebatteerd worden. Egbert Stremmelaar voert deze gesprekken (stremmelaar@vereniging-ion.nl).

Het behoeft geen betoog dat we uw input nodig hebben om de vervolg stappen te bepalen. Wilt u ons informatie geven of wilt u dat één van de genoemde bureaumedewerkers contact met u opneemt, stuur dan even een e-mail naar 1 van de genoemde e-mailadressen.