Op woensdag 19 september organiseert Vereniging ION een themabijeenkomst over blootstelling bij procesbaden en CMR-stoffen.

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen is op het moment een hot item voor veel bedrijven in de oppervlaktebehandelende industrie. Met 5xbeter kan voor veel stoffen al een veilige werkwijze gevonden worden, maar nog niet voor het werken met procesbaden of voor CMR-stoffen. Vereniging ION heeft met het kenniscentrum van Inspectie SZW diverse applicateurs bezocht en zal een tussenstand geven van de bevindingen. 

Het programma zal er ongeveer als volgt uit zien:

  • 13.30 - 14.00 uur    Ontvangst
  • 14.00 - 14.10 uur    Welkom
  • 14.10 - 14.20 uur    Robert Leusink (Ovako) vertelt over het bezoek van Inspectie SZW
  • 14.20 - 15.00 uur    Egbert Stremmelaar (Vereniging ION) zal een overzicht geven van de stand van zaken en een actiepuntenlijstje presenteren waar u mee
                                 aan de slag kunt.
  • 15.00 - 16.00 uur    Discussie en vragen
  • 16.00 - 16.45 uur    Afsluitende netwerkborrel

De bedoeling is dat u naar huis gaat met een actiepuntenlijstje waarvan verwacht mag worden dat Inspectie SZW daar bij u naar zal kijken tijdens een (volgende) inspectie.
En wellicht ten overvloede; het voorkomen van blootstelling van uw medewerkers aan gevaarlijke stoffen, en daarbij in het bijzonder Chroom(VI) is een topprioriteit van Inspectie SZW in 2018 en 2019.

Dit is een themabijeenkomst die u zeker niet mag missen!

Meer informatie: https://vereniging-ion.nl/themabijeenkomst-blootstelling-bij-procesbaden-en-cmr-stoffen