Meer informatie en aanmelden kan hier: https://materials-eurofinish-surface.com/ 

Het aanbod in lezingen, presentaties, introducties en masterclasses is groot. Daarom kan het moeilijk kiezen zijn, omdat eigenlijk alles interessant is. Voor de overzichtelijkheid is gekozen voor themablokken, maar dat betekent niet dat voor jou alle onderwerpen logisch bij elkaar staan. Daarom kan het zijn dat je vanuit jouw specifieke bedrijfsperspectief niet goed kunt bepalen wat relevant voor jou of voor jouw bedrijf is. Daarom willen we hier een korte handleiding geven van het kennis- en innovatieprogramma van de Materials+Eurofinish+Surface 2021.

Voor de goede orde; vanwege de meertaligheid van de Benelux is gekozen voor presentatiemateriaal zoveel mogelijk in het Engels. De spreektaal tijdens het evenement zal Nederlands zijn, tenzij er een (E) voor de presentatie staat, dan is de spreektaal Engels. Dat een titel in het Engels is, betekent dus niet automatisch dat ook de presentatie in het Engels is.

Veel van de ontwikkelingen zijn ingegeven door een klantvraag. Daarom is het goed om te weten welke kant jouw klanten opgaan. Enkele grote, bekende bedrijven zijn bereid om in de keuken te laten kijken. Hun visie en/of ontwikkelingen zijn op diverse plekken geprogrammeerd.

Corrosie
Alleen al in Nederland wordt naar schatting jaarlijks €20 miljard uitgegeven als gevolg van degeneratie van objecten. Voor metaal is dat uiteraard corrosie, maar voor hout is dat rot. Daarvan kan door betere inzet van systemen, maar vooral ook door een integrale ketenaanpak ongeveer 30% bespaard worden. De beste manier om verspilling tegen te gaan is het verlengen van de levensduur van een object, product of installatie. Het doorgronden van de degeneratiesystemen is dan zeer belangrijk. Diverse bijdragen gaan dus over deze issues.

 • (E) Predictive Corrosion Modelling: from state of the art to the start of VIPCOAT Horizon 2020.
 • Interactieve Masterclass corrosie.
 • Corrosie onder isolatie.
 • Biobased corrosion inhibiters.
 • Aanbevelingen om de kans op filiforme corrosie te verminderen.

Ontwikkelingen in bestaande technieken
Niet alles hoeft nieuw te zijn. Ook de doorontwikkeling van bestaande technieken kan zeer relevant zijn. Vandaar dat een aantal in het oog springende ontwikkelingen zijn geprogrammeerd.

 • What about PVD - basics & physics.
 • Metalliseren met aluminium.
 • Pre-anodiseren als voorbehandeling voor aluminium.
 • Ontwikkelingen in eenmalige straalmiddelen.
 • Thermisch spuiten/lasercladden in een circulaire economie.
 • (E) Several possible alternatives for specific hardchome applications.

Wet- en regelgeving / bedrijfsvoering in de (nabije) toekomst
Nederland is op weg naar een volledig circulaire economie in 2050 (2030 is het volgende grote ijkpunt). In 2022 wordt de Omgevingswet ingevoerd. De effecten van het Klimaatakkoord wordt de komende tijd zichtbaar. De grote maatschappelijke transitie zal leiden tot andere energie consumptie, beperking van de afval mogelijkheden en, mede door het beperkte aanbod van nieuwe medewerkers, leiden tot veel automatisering en robotisering. Daarom zijn er diverse bijdragen over dit onderwerp.

Vanuit de wetgever zijn er diverse ontwikkelingen die om een reactie vragen.

 • Afvalwater en -lucht in relatie tot de Omgevingswet.
 • De circulaire maakindustrie - uitleg + businessmodellen.
 • Veranderingen in de energiewetgeving in Nederland.
 • Hoe kun je een REACH (chroom-6) autorisatie verkrijgen.
 • Veilig werken met SVHC stoffen. De relatie met de Green Deal en de Arbowet.
 • Vernieuwde Chroom 6 protocol van RWS/RVB/Prorail.

Behalve ontwikkelingen vanuit de regelgeving zijn er uiteraard effecten op beschikbaarheid van materialen en coatingstechnieken.

 • Hergebruik van eenmalig straalmiddelen.
 • Ontwikkelingen in aluminium.
 • Coating issues bij gerecycled aluminium.
 • Overzicht technieken 3D printing.
 • Coatings op 3D geprinte objecten.
 • (E) Functional biobased coatings for mechanical or corrosive protection.
 • Toepassing van zink in de bouw.
 • Introductie richtlijnen "poeder en natlak op verzinkte ondergronden".
 • (E) Pursuing a sustainable future: opportunities and hurdles with composite materials

Vanwege de drang naar minder gewicht en sterkere constructies, zijn ook (de kwaliteit van) lijmen en lijmverbindingen steeds belangrijker aan het worden. Omdat het proces van het aanbrengen van een goede lijmverbinding gelijk is aan de oppervlaktebehandeling zijn er raakvlakken met materialen, alsook met oppervlaktebehandeling. Ook het coaten van samengestelde delen is een nieuwe uitdaging.

 • Toepassingen in kunststofverlijmingen
 • (E) Towards a circulair joining technology for lightweight structures

Niet alleen omdat blootstelling aan SVHC-stoffen kan worden voorkomen, maar ook omdat het aanbod van nieuwe medewerkers te klein is, zal de digitalisering en robotisering in sterke mate haar intrede doen. Efficiency, planning en productieoptimalisatie zijn dan sleutelwoorden.

 • Mogelijke inzet van een Innovatietrainee van een Hogeschool bij het MKB (+ case)
 • (E) Digitally supported approaches for planning and operation of efficient and sustainable plating process chains.
 • Gebruik van robots in oppervlakte behandelende bedrijven.
 • ERP systemen voor oppervlakte behandelende bedrijven.
 • Productieoptimalisatie in een coatinglijn.
 • De laatste (automatiserings)ontwikkelingen in poederlakinstallaties.

Voor de medewerkers die in de branche (gaan) werken zijn uiteraard goede opleidingsprogramma’s beschikbaar. Vraag uw brancheorganisatie naar de mogelijkheden.

Nieuwe technieken en innovaties
Een van de hoogtepunten van het programma is uiteraard de uitreiking van de innovatieprijs, de ION Borghardt Award 2021. Van de innovaties die de branche heeft voortgebracht zijn uiteindelijk 6 inzendingen genomineerd voor de winst. De Award is deze editie gemaakt door beeldend kunstenaar Kees Weimer, en verbeeld de kracht van de branche. De jury, onder leiding van prof.dr.ir. Arjan Mol zal bekendmaken met welke motivatie de 3 prijswinnaars zijn gekozen en hij zal de Award aan de nummer 1 uitreiken. Behalve dat het voor de winnaars een erkenning is voor hun inspanningen, is het uiteraard ook vanuit marketing oogpunt een mooi moment voor publiciteit. En uiteraard hopen we dat je zelf geïnspireerd wordt om ook innovatief aan de slag te gaan.

Verder worden er diverse nieuwe producten en technieken voorgesteld. Zaken die mogelijk de toekomst van de oppervlaktebehandelende en materialen branche gaat veranderen. Mogelijk moet u voor het toekomst van uw bedrijf wel kiezen voor één van de innovaties. Dan kunnen de volgende bijdragen relevant zijn:

 • Coldspray.
 • (E) A new generation of (wet)coatings.
 • Deep Cryogenic Treatment.
 • (E) Moleculair GRIP technology.

En uiteraard zijn er dan nog de inspectie en garantie issues die veel langskomen. We hebben gezocht naar specialisten op deze thema’s, en deze komen hun licht over de betreffende onderwerpen laten schijnen.

 • Masterclass kleur en kleurbeleving.
 • Kleurproject anodiseren van Qualanod (nieuwe kwaliteitsrichtlijnen)
 • Kleurissues bij het poedercoaten.
 • Toepassing EIS methode ter bepaling van de gezondheid van een verfsysteem.
 • Bepalen van de aanwezigheid van chroom-6 in verf.
 • Hoe overleef ik een inspectie? Tips en trics van een insider.

Er is dus voor iedereen die iets met de oppervlaktebehandeling van materialen te maken heeft wel iets om voor te kiezen in het kennis en innovatieprogramma. Daarnaast zijn er nog ongeveer 100 bedrijven die graag met u in contact komen over uw specifieke wensen. En uiteraard kunt u in de wandelgangen of op één van de pleinen in alle rust bijpraten met die collega die u al een tijdje niet had gezien. We zien u graag op 15 en/of 16 september in ’s Hertogenbosch.