Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. De overheid stelt daarom regels op om verspreiding van PFAS in het milieu tegen te gaan en de gezondheid van de mens te beschermen. Ook werkt Nederland mee aan een Europees verbod op het gebruik van alle PFAS in producten.

Zo kan er ook PFAS zitten in fluorhoudende blusschuiminstallaties of -handblussers. Het is daarom aan te raden tijdig over te stappen op PFAS-vrije blusmiddelen en hier rekening mee te houden met investeringen. Afhankelijk van het typebedrijf kan het een behoorlijke investering zijn. 

Meer informatie over het verbod kan onder ander gevonden worden op de website van ECHA:

https://echa.europa.eu/nl/registry-of-restriction-intentions/-/dislist/details/0b0236e1856e8ce6