Op 24 april 2020 wordt Corrosion Awareness Day over de hele wereld georganiseerd om het grote publiek bewust te maken van een factor die een enorme financiële en veiligheidsimpact heeft. Wereldwijd worden de kosten die gerelateerd zijn aan corrosie geschat op USD 2,5 biljoen (3-4% van het GDP van alle geïndustrialiseerde landen). Ook in Nederland worden jaarlijks miljarden besteed aan de bestrijding van corrosie. De kwaliteit van de oppervlaktetechnologie bepaald niet alleen het aanzicht van iets, maar bepaald vaak ook de duurzaamheid van iets. Reden waarom corrosie ook voor Vereniging ION een belangrijk thema is.

De Corrosion Awareness Day wordt geïnitieerd door de World Corrosion Organisation (WCO), een NGO dat onderdeel is van de Verenigde Naties. 

In de natuur komen metalen in geoxideerde toestand voor, voornamelijk als oxide- of sulfidemineralen. De verwerking van metalen uit mineralen vereist een aanzienlijke hoeveelheid energie om het erts om te zetten in puur metaal en als gevolg daarvan is hun thermodynamische neiging om spontaan terug te keren naar hun natuurlijke staat: ze corroderen.

Op enkele uitzonderingen na is de corrosie van metaal te wijten aan een onomkeerbare reductie-oxidatie (redox) reactie tussen het metaal en een oxidatiemiddel aanwezig in de omgeving. Om deze reden kan corrosie worden gedefinieerd als het geheel van fysisch-chemische fenomenen waarmee het oppervlak van een metaal wordt aangetast door de meest uiteenlopende chemische middelen. Het is meestal een natuurlijk en spontaan proces, waarvan de directe en indirecte effecten miljoenen mensen treffen en de nuttige levensduur van een verscheidenheid aan objecten en apparatuur beperken.

Corrosiebestrijding en -preventie, samen met oppervlaktetechnologie, zijn daarom van cruciaal belang voor een op technologie gebaseerde samenleving. Een van de grote uitdagingen is om innovatieve oplossingen te vinden, niet alleen om corrosie te voorkomen, maar ook om te profiteren van de positieve aspecten.

Een voorbeeld waar Vereniging ION actief is op het gebied van corrosiebestrijding en kennis van de branche inzet, om Nederland duurzamer en veiliger te maken, is het project corrosie onder isolatie. Het eindevent van dit project is op 24 maart 2020 bij VNO/NCW in Den Haag. Zie voor meer informatie: https://vereniging-ion.nl/uitnodiging-eindevent-corrosie-onder-isolatie-cui-24-maart-2020-den-haag. Een impressie van dit project kunt u zien in het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=_Ekxqf52h4k.

Uiteraard zal ook tijdens de Materials+Eurofinish+Surface 2020, op 3 en 4 juni in Veldhoven, uitgebreid aandacht zijn voor corrosie. Zie voor meer informatie: https://materials-eurofinish-surface.com/

En uiteraard is Vereniging ION aangesloten bij de European Federation of Corrosion (EFC): https://efcweb.org

Voor u wellicht een mooie gelegenheid om corrosie ook bij uw relaties onder de aandacht te brengen.