Innovaties en toegevoegde waarde van oppervlaktetechnieken centraal

Week van de Oppervlaktetechnologie is hét event op het gebied van oppervlaktetechnologie in de Benelux. Centraal in deze week staan de vakbeurs Surface en het Oppervlaktetechnologiecongres, die van 4 tot en met 6 oktober 2016 in de Brabanthallen in Den Bosch plaatsvinden.

Oppervlaktebehandeling is van essentieel belang voor menig product. Het doel van de week is om iedereen die iets met oppervlaktetechnieken heeft te informeren over heden en toekomst van de oppervlaktetechnologie in Nederland. Hierbij is er zowel aandacht voor de technologie, de mens als initiator, innovator en gebruiker, alsook de invloed van wet- en regelgeving op de ontwikkeling van de technologie.

De Week van de Oppervlaktetechnologie richt zich o.a. op constructeurs, industrieel ontwerpers, architecten, technisch managers, inkopers, studenten van relevante opleidingen, vakmensen die regelmatig oppervlaktetechnieken toepassen zoals in de automotive, bouw, infra, machinebouw en vliegtuigindustrie en uiteraard de oppervlaktebehandelende sector zelf.

Uiteenlopende activiteiten
De Vakbeurs Surface vindt dit jaar plaats in de Brabanthal van de Brabanthallen in Den Bosch. Dit is één van de pijlers van de Week van de Oppervlaktetechnologie. Op de beurs is er speciale aandacht voor innovatie, zijn er exposities ingericht zoals Surface Solutions en Future Skins en worden er diverse workshops gegeven. In het Surface Lab tijdens de beurs kan men kwaliteit ervaren. Uiteraard is er ook veel gelegenheid voor ontmoeten, netwerken en informeren.

In de naastgelegen 3 zalen (Paradezaal, Carrouselbar en Boschzaal) vindt een congresprogramma plaats waarbij contactmomenten worden gerealiseerd tussen bedrijven uit de oppervlaktebehandelende industrie, gebruikers en toepassers van producten die voorzien zijn van een oppervlaktebehandeling, studenten, bevoegd gezag en kennisinstituten. Een groot aantal voordrachten en discussiemogelijkheden geven een overzicht van de huidige stand van de technologie en geven inzicht in de ontwikkelingen op het gebied van techniek en wet- en regelgeving, die de toekomst van de branche in hoge mate zullen bepalen. Er zal veel aandacht zijn voor maatschappelijke thema’s zoals energiebesparing, duurzaamheids- en kwaliteitsissues, keten optimalisatie, robotisering, maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), veiligheid en recycling/hergebruik van materialen.

In totaal hebben reeds 12 brancheverenigingen, vele kennisinstituten en innovatieve bedrijven, alsmede vertegenwoordigers van het bevoegd gezag zoals Inspectie SZW, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Permanente Vertegenwoordiging van Nederland in Brussel, Ministerie van Economische Zaken en enkele kwaliteitsorganisaties hun bijdrage toegezegd.

ION Borghardt Award
De ION Borghardt Award (innovatieprijs) wordt tijdens de opening van de Vakbeurs Surface uitgereikt door een directielid van het Ministerie van Economische Zaken. De jury zal, onder leiding van dr. ir. Arjan Mol van TU Delft, bepalen wie voor deze editie het meest innovatieve idee heeft ingediend. De award zal worden gemaakt door beeldend kunstenaar Marcel Bastiaans. De 10 beste inzendingen worden genomineerd en zullen op de Surface tentoongesteld worden. De 3 beste inzendingen ontvangen een plaquette. Voor de beste studenteninzending is een geldprijs van € 500,- beschikbaar gesteld.

60 jaar!
Tijdens de businessavond op woensdag 5 oktober 2016 zal worden stilgestaan bij het 60-jarig bestaan van dé branchevereniging voor de oppervlaktebehandelende industrie en 60-jarig bestaan van het Vakblad Oppervlaktetechnieken.

In de komende maanden zal het programma verder ingevuld worden, dus hou voor de laatste informatie de website www.vereniging-ion.nl in de gaten.