Het Steunpunt risico-inventarisatie en -evaluatie (ri&e) organiseert van 12 tot 16 juni de derde Week van de RI&E. Net als in andere jaren is er in deze week uitgebreid aandacht voor veilig en gezond werken. Tientallen brancheorganisaties, opleiders, arbodiensten en andere intermediairs organiseren deze week speciale activiteiten om ondernemers te verleiden om écht aan de slag te gaan met de ri&e.

Directe kostenbesparingen
Een gezonde en veilige werkplek draagt bij aan drie belangrijke pijlers voor een succesvol bedrijf: werknemerstevredenheid, productiviteit en bedrijfscontinuïteit. Hoewel veel ondernemers vooral de kosten zien, zijn er ook directe kostenbesparingen te realiseren door preventieve maatregelen, zoals verzuimreductie, minder personeelsverloop en minder onderbrekingen. Daarnaast zorgt een preventiebeleid voor een hoger welzijn van medewerkers, een positief imago van de organisatie en betere productkwaliteit.

Aandachtspunten
Het thema van de Week van de RI&E speelt in op deze pijlers en wil ondernemers overtuigen dat preventieve maatregelen niet alleen maar geld kosten, maar ook veel opleveren. De risico-inventarisatie en -evaluatie helpt om de mogelijke risico's in een organisatie op een gestructureerde manier in kaart te brengen door zowel te kijken naar de direct zichtbare aandachtspunten, zoals snijgevaar bij machines of valgevaar bij werken op hoogte, als naar zaken die niet direct tot uitval leiden, zoals langdurige blootstelling aan hoge werkdruk of fysieke belasting door tillen.

Kijk op www.weekvanderie.nl voor het activiteitenoverzicht.

Bron: https://www.vno-ncw.nl/weekbulletin/week-van-de-risico-inventarisatie-en-evaluatie-0?utm_source=Weekbulletin&utm_campaign=nieuwsbrief&utm_medium=e-mail