De voorbereidingen voor de Week van de Oppervlaktetechnologie 2018 zijn in volle gang en de animo om deel te nemen is groot. Om aan de wensen van de deelnemers tegemoet te komen is de beschikbare evenementsvloer, de SURFACE Campus, vergroot. Hal 3 van de Brabanthallen is toegevoegd. Hiermee kan het Benelux evenement verder groeien, en zal dus (fors) groter zijn dan de vorige editie. Tevens komt er een extra themaplein die aandacht zal besteden aan coatings op composieten.

Het congresprogramma is al voor een belangrijk deel ingevuld. De komende weken zullen we steeds een aantal bijdragen aan u voorstellen. Voor de gehele Week van de Oppervlaktetechnologie zullen uiteraard de steekwoorden duurzaamheid en innovatie van toepassing zijn. Alvast een globaal overzicht van het programma:

  • Op dinsdag 13 november komen een aantal oppervlaktetechnologie gerelateerde onderwerpen aan de orde die te maken hebben met duurzaamheid, circulaire economie, veiligheid en wet- en regelgeving. Ook de updatemiddagen van de kwaliteitslabels Qualicoat, Qualisteelcoat en Qualanod zijn dan geprogrammeerd en openbaar. Op dindagavond zal ook de business avond zijn.
  • Op woensdag 14 november hebben we vooral aandacht voor de oppervlaktetechnologie in relatie tot de grote verscheidenheid aan substraten zoals staal, rvs, hout, aluminium, composiet, beton en glas. Ook wordt er aandacht besteed aan het automatiseren van oppervlaktetechnologieprocessen en oppervlaktebehandelingen voor objecten uit 3D (Metaal)printen.
  • Op donderdag 15 november wordt de relatie gelegd met de toepassingsgebieden zoals oppervlaktebehandelingen in de high tech industrie, bebouwde omgeving, voedselproductie (veiligheid) en automotive en mobiliteit. Ook is er speciale aandacht voor trainingen en inspecties.

De onderwerpen die zullen worden besproken zijn relevant voor de komende 5 jaar voor de branche. De onderwerpen zullen worden besproken vanuit kennisinstituten, bevoegd gezag, innovatieve bedrijven en brancheverenigingen. Er zijn diverse vormen van kennisoverdracht geprogrammeerd:

  • Er zijn presentaties over de eerder genoemde onderwerpen.
  • Een aantal werkgroepen zullen tijdens de Week van de Oppervlaktetechnologie de voortgangsresultaten met de bezoekers delen.
  • De updatemiddag van de kwaliteitslabels Qualicoat, Qualisteelcoat en Qualanod is vrij toegankelijk voor geïnteresseerden.
  • Een aantal noviteiten worden geïntroduceerd. Uiteraard zal er een relatie zijn met de ION Borghardt Award.
  • Er zijn masteclasses over bijvoorbeeld corrosie, inspectiesystemen en kleurbeleving.
  • Er zijn workshops over bijvoorbeeld kleurbeleving, stralen, spuiten en meettechnieken.
  • In het SURFACE lab kunt u, desgewenst met eigen materialen, onder leiding van experts zelf aan de slag met oppervlaktetechnologie.

Zie voor de meest actuele informatie de website: www.weekvandeoppervlaktetechnologie.nl