Tijdens een minisymposium op 10 oktober 2018 in de Malietoren over het veilig werken met gevaarlije stoffen, werd door het Ministerie van SZW de campagne 'Werk met gezond verstand' gelanceerd. Daarbij werd de leaflet 'Werken met gevaalrijke stoffen in cijfers' geïntroduceerd.

Van alle werknemers in Nederland komt 1 op de 6 in aanraking met gevaarlijke stoffen. Jaarlijks sterven er 4.100 mensen aan beroepsziekten, waarvan 3.000 gerelateerd zijn aan gevaarlijke stoffen. Ongeveer 2.100 sterfgevallen zijn kanker gerelateerd. Voor Nederland worden de kosten van beroepsgerelateerde ziekten geraamd op 3% van het BBP. De ziektelast voor werkgevers door blootstelling aan gevaarlijke stoffen wordt geraamd op 40% van de totale post ziektekosten.

Tijdens het bespreken van de cijfers werd algemeen gesteld dat in werkelijkheid de cijfers nog hoger liggen. Immers de tijd tussen blootstelling en ziekte kan oplopen tot tientallen jaren. Een direct verband is dan moeilijk nog aan te tonen omdat ook factoren als levenstijl en erfelijkheid een rol kunnen spelen. Ook zijn er veel werknemers in Nederland werkzaam die een andere nationaliteit hebben en daardoor niet in de Nederlandse cijfers voorkomen. Naast werknemers die in aanraking komen met gevaarlijke stoffen, en zich dat (mogelijk te laat) bewust zijn, kan er ook sprake van blootstelling aan gevaarlijke stoffen zijn door mensen die zich dat niet bewust zijn. Denk aan omwonenden van een bedrijventerrrein of havengebied en calamiteiten.

Hoewel wettelijk de taak van bescherming van werknemers tegen blootstelling aan gevaarlijke stoffen bij de werkgever ligt, is het te kort door de bocht om de werkgever alleen aan te spreken. Immers veel MKB-ers ontbreekt het aan voldoende (chemische) kennis om inzicht te hebben in de effecten van de gebruikte stoffen op de lange termijn. Ondersteuning door de (toe)leverancier is dan ook crusiaal. Maar ook de werknemer heeft een rol. Hij/zij moet zich houden aan de instructies van de werkgever, en kan, bij onduidelijkheden, de werkgever ook vragen naar informatie. 

De overheid heeft aangegeven dat blootstelling aan gevaarlijke stoffen in een werkomgeving niet als normaal mag worden gezien. Daar moet eenieder zich bewust van zijn. En dus reden genoeg voor de overheid om een bewustzijn campagne te starten. Deze kunt u aantreffen in diverse media (waaronder radio) en is te vinden op: www.werkmetgezondverstand.nl