3D metal printing is een hype. Het lijkt wel of iedereen ermee bezig is. Toch staat deze techniek nog in de kinderschoenen, en is er nog een hoop uit te zoeken voordat deze techniek zich als een volwaardige productietechniek zal kunnen meten met de gevestigde technologieën.

Een privaat initiatief van 8 bedrijven in de regio Eindhoven is Additive Industries. Met de focus op ondernemen is dit bedrijf dagelijks bezig om de grenzen van de mogelijkheden te verleggen.

De volgende stap die gemaakt moet worden is de oppervlaktebehandeling. Er zijn 2 redenen voor de oppervlaktebehandeling. Het metaal moet geconserveerd worden en het oppervlak moet glad gemaakt worden. Met name de binnenkant van de koelkanaaltjes zijn een grote uitdaging. De metalen die nu voornamelijk gebruikt worden zijn titanium en RVS en in mindere mate aluminium en ijzer. Er wordt momenteel vooral in de oplossingsrichting elektrochemische en metallieke deklagen gedacht.

We voorzien nu de volgende tijdlijn. Een eerste stap is dat Additive Industries een specificatie zal opstellen waar een oppervlak aan moet voldoen. Vereniging ION zal een aantal sheets in PowerPoint maken die in een stakeholderspresentatie van Additive Industries opgenomen kunnen worden. Nadat er over en weer het nodige contact is geweest over denkrichtingen zal een bijeenkomst worden georganiseerd in het AddLab in Eindhoven waarbij experts van Additive Industries en experts in de gekozen oppervlaktebehandelingen elkaar zullen treffen. Hier zal een demonstratie 3D metal printing worden gegeven en kunnen de experts van Additive Industries bedrijven en Vereniging ION bedrijven samen aftasten waar de mogelijkheden en moeilijkheden liggen.

De looptijd van deze werkgroep zal naar verwachting 18 maanden zijn, en er zullen uiteraard ook gezamenlijk de nodige tests gedaan moeten worden. Mogelijk moeten er zelfs nieuwe chemicaliën ontwikkeld worden.

Er hebben zich al een aantal bedrijven voor dit initiatief gemeld. Mocht u ook geïnteresseerd zijn, dan graag even een mailtje naar het secretariaat, secretariaat@vereniging-ion.nl. Wilt u meer informatie over Additive Industries: http://additiveindustries.com/.