Corrosie is ook in de procesindustrie een belangrijke kostenpost voor onderhoud en een belangrijke faalfactor bij calamiteiten. Een specifiek probleem is corrosie onder isolatie.

Op verzoek van de Vereniging Isolatie Bedrijven (VIB) heeft Vereniging ION op 7 november 2017 tijdens de ledendag een presentatie gegeven over coating onder isolatie. Bij de voorbereiding van de presentatie bleek er weinig gestructureerd onderzoek te zijn gedaan naar het onderwerp. Daardoor is onder andere contact gezocht met World Class Maintenance (WCM). Echter ook daar bleek dat er erg weinig bekend is over het gedrag van coatings onder isolatie. Met name het effect van warmte, vocht en de aanwezigheid van corrosieve elementen zoals chloor is nauwelijks structureel onderzocht. Omdat het probleem wel al groot wordt ervaren is het idee opgekomen om een Werkgroep Corrosie onder isolatie (COI) in te richten.

Inmiddels is een projectplan geschreven en is onder voorzitterschap van WCM de werkgroep gestart met 17 projectdeelnemers. De projectdeelnemers hebben middels het project COI als doelstelling, het selecteren van best practices door het delen van kennis om detectie te verbeteren en corrosie te voorkomen, waardoor de kosten omlaag kunnen en de risico's op calamiteiten aanzienlijk kunnen verminderen. Overigens zal ook gekeken worden naar de mogelijkheden van metalliseren.

Het behoeft geen betoog dat Vereniging ION en VIB deel uitmaken van deze werkgroep. Tijdens het congres; de Week van de Oppervlakte Technologie 2018, zal de werkgroep haar bevindingen presenteren.

Belangstellenden kunnen de werkgroepstukken in het ledengedeelte van de website terugvinden.

Een informatief filmpje is: https://www.youtube.com/watch?v=5YnQhQHCPHU