De Praktijkrichtlijn “Poeder & Natlak op Zink” is inmiddels alweer 7 jaar oud. Als gevolg van voortschrijdend inzicht en veranderde regels, normen en klanteisen is het initiatief genomen om deze richtlijn te gaan herzien.

Na een eerste verkennend gesprek tussen de samenwerkende organisaties (VOM België, Zinkinfo Benelux en Vereniging ION) is besloten om de bestaande richtlijn te herzien. Om de inzichten, wensen en belangen van de verschillende partijen te inventariseren is afgesproken dat iedere organisatie bij zijn eigen achterban de wensen inventariseert en met een oplossingsvoorstel komt.

Eenieder die vanuit zijn expertise of interesse iets vindt van deze praktijkrichtlijn wordt uitgenodigd om mee te praten. Naast een aantal personen die zich al hebben opgegeven, kunnen geïnteresseerde zich aanmelden voor de Werkgroep Herziening Praktijkrichtlijn Poeder & Natlak op Zink via info@vereniging-ion.nl.

Het voornemen is om direct na de vakantieperiode, het zij via internet of live, bij elkaar te komen.

P.S. de laatste versie van de Praktijkrichtlijn Poeder & Natlak op Zink is hier te vinden: https://vereniging-ion.nl/kenniscentrum/downloads

Wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met Jacques Schreuder via 06 - 18 88 63 60 of schreuder@vereniging-ion.nl.