Op 1 januari 2022 staat de invoering van de Omgevingswet gepland. Om hier op allerlei manieren goed mee uit de voeten te komen, is het belangrijk dat er op die datum ook een goed digitaal hulpmiddel is voor alle zaken die voor onze leden van belang zijn. De huidige digitale hulpmiddelen zoals www.ruimtelijkeplannen.nl, OLO, AIM-module en (hopelijk) regelhulp brandveiligheid worden als het ware vervangen door één digitaal hulpmiddel: DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet). Vanaf het begin hebben wij tezamen met een tiental andere MKB-brancheorganisaties (naast andere  lobbypunten) ingezet op: géén invoering Omgevingswet voordat er een goed werkend, volledig en mkb-vriendelijk DSO is. Achter de schermen zijn we hier, onder aanvoering van de Metaalunie, al flink mee bezig en zijn al een aantal DSO-pilots getest. Om te zien of het DSO (milieu gedeelte) ook in het echte leven werkt, zoeken we een OT bedrijf die mee wil werken aan een pilot voor het milieu deel.

Graag willen we deze maand een naam doorgeven van een bedrijf die mee wil werken met hun specifieke gegevens in hun eigen gemeente. Met andere woorden, het zal lijken alsof het een werkelijke aanvraag voor uw bedrijf is. Hierbij krijgt u uiteraard hulp, en is er de toezegging dat er vertrouwelijk met deze gegevens omgesprongen wordt. In de komende weken zal dan een opgave van de bedrijfsgegevens zijn. Vervolgens gaan de DSO mensen met deze inhoud aan de slag in kwartaal 1. De test zal in Q2 verder uitgewerkt worden door de DSO mensen (kan zonder de ondernemer, maar mag met de ondernemer). In kwartaal 3 zal dan de ondernemer weer betrokken worden om na te gaan of de uitkomst is zoals die verwacht en gewenst is..

Het behoeft geen betoog dat we in een unieke positie zitten waarin we kunnen/moeten meedenken in de ontwikkeling. Het is dus wel belangrijk dat we meewerken. Als we nu de kans op inspraak voorbij laten gaan, dan is ons recht van spreken voorbij.

Wie meldt zich aan?

Wilt u meer weten over de Omgevingswet: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/