In de Activiteitenregeling komt een verwijzing naar de geactualiseerde Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) over gevaarlijke stoffen in verpakking. Ook verwerkt de wijzigingsregeling een aantal nieuwe of herziene NEN-normen in de Activiteitenregeling en repareert deze enkele fouten en onduidelijkheden. Met dezelfde wijzigingsregeling worden naar verwachting vanaf 1 oktober de nieuwe of herziene PGS-richtlijnen 15, 29, 32 en 35 aangewezen als document voor de best beschikbare techniek in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).

Bron: https://www.vno-ncw.nl/weekbulletin/wijziging-verpakking-gevaarlijke-stoffen?utm_source=Weekbulletin&utm_campaign=nieuwsbrief&utm_medium=e-mail