De activiteitenregeling Milieubeheer en de regeling Omgevingsrecht worden gewijzigd. Ook het bijbehorende Besluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit, enkele andere besluiten die vooral de wijziging vierde tranche repareren en het Besluit milieubeheer zijn gepubliceerd.

Niet inhoudelijk
De wijzigingsregeling bevat ten eerste een wijziging van de Activiteitenregeling en de Regeling omgevingsrecht, omdat daarin enkele omissies en onduidelijkheden van de zogenaamde vierde tranche-wijziging worden gecorrigeerd. Deze regeling herstelt deze onjuistheden, maar het is nadrukkelijk niet de bedoeling om inhoudelijke aanpassingen te doen. Ten tweede verwerkt deze wijzigingsregeling de actualisatie van verschillende private normen waar in de Activiteitenregeling en de Mor naar verwezen wordt. Ten slotte valt het kleiduivenschieten voortaan onder de werking van de Activiteitenregeling. De overige wijzigingen hebben een zelfstandig karakter.

Zienswijzen
Eenieder kan gedurende vier weken na 1 april schriftelijk zijn zienswijze over deze wijziging naar voren brengen, bij voorkeur per e-mail naar activiteitenbesluit@minienm.nl.

(Staatscourant Nr. 16886, 1 april 2016)